Het belang van algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van het runnen van een bedrijf. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en contracten die het bedrijf aangaat en kunnen helpen bij het verminderen van risico’s en het beschermen van het bedrijf tegen potentiële juridische problemen. Algemene voorwaarden opstellen kan ook bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en relaties met klanten.

Het belang van maatwerk

Het opstellen van algemene voorwaarden kan echter een ingewikkeld proces zijn, en het is essentieel om ervoor te zorgen dat de voorwaarden nauwkeurig en aangepast zijn aan de specifieke behoeften en risico’s van het bedrijf. Het gebruik van standaardsjablonen of voorwaarden kan leiden tot onnauwkeurigheden en lacunes in de bescherming, en kan het bedrijf blootstellen aan onnodige risico’s. Het is daarom belangrijk om een maatwerk jurist te raadplegen om de voorwaarden op te stellen.

Een maatwerk jurist

Een maatwerk jurist kan helpen bij het opstellen van voorwaarden die specifiek zijn aangepast aan de behoeften van het bedrijf. Dit kan onder meer het identificeren van specifieke risico’s en het opnemen van clausules om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Een maatwerk jurist kan ook helpen bij het interpreteren van wettelijke vereisten en het opnemen van juridisch bindende taal die het bedrijf beschermt tegen potentiële juridische problemen.

Daarnaast kan een maatwerk jurist ook helpen bij het begrijpen van de impact van algemene voorwaarden op de klantrelaties. Hoewel de voorwaarden bedoeld zijn om het bedrijf te beschermen, moeten ze ook duidelijk en begrijpelijk zijn voor klanten. Een maatwerk jurist kan helpen bij het opstellen van voorwaarden die juridisch bindend zijn en tegelijkertijd duidelijk en begrijpelijk zijn voor klanten.

Conclusie

Het opstellen van algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van het runnen van een bedrijf, maar het is ook een complex proces. Het gebruik van standaardsjablonen of voorwaarden kan leiden tot onnauwkeurigheden en blootstelling aan onnodige risico’s. Het is daarom essentieel om een maatwerk jurist te raadplegen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden nauwkeurig zijn aangepast aan de specifieke behoeften en risico’s van het bedrijf. Het hebben van duidelijke en juridisch bindende voorwaarden kan niet alleen helpen bij het verminderen van risico’s en het beschermen van het bedrijf, maar kan ook bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en relaties met klanten.

Waardebepaling bij een bedrijfsovername

Waardebepaling bij een bedrijfsovername

De waardebepaling bij een bedrijfsovername is wellicht wel het meest complexe onderdeel van het hele overnameproces. De verkopende partij heeft meestal al goed nagedacht over de vraagprijs en kan zelfs al een verkoopmemorandum hebben opgesteld. Hierin staat precies beschreven hoe de vraagprijs tot stand is gekomen en geeft gedetailleerde informatie over het bedrijf zelf. Een koper daarentegen wilt natuurlijk weten of de vraagprijs ook redelijk is en is dan ook benieuwd naar de geschatte waarde. In onderstaand artikel leggen we uit hoe een waardebepaling bij een bedrijfsovername wordt vastgesteld en aan de hand van welke criteria de waarde wordt bepaald.

Vuistregels voor de waardebepaling

Vooral bij Mkb’ers wordt er graag gebruik gemaakt van vuistregels, ook wel multiples genoemd om de waarde van een bedrijf te bepalen. Door middel van de volgende formules komt de geschatte waarde tot stand:

  • 5 x de nettowinst
  • 0,75-1,5 x de jaaromzet
  • 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst
  • 4 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
  • 5 x EBIT

Dit is maar een greep uit mogelijke variabelen waarmee gerekend wordt. Iedere branche heeft eigenlijk zo zijn eigen set met variabelen die gebruikt worden om de waarde te bepalen. Niet iedere sector kan namelijk met elkaar vergeleken worden en vragen dus om andere rekenmethodes.

Waardebepaling door rentabiliteitswaarde

Naast de standaard vuistregels kan er ook gekozen worden voor waardebepaling bij een bedrijfsovername door middel van de rentabiliteitswaarde. Met deze formule wordt de contante waarde van de verwachte winst berekend. Door deze waarde te kiezen kijkt u wat meer naar de toekomst. De berekening bestaat uit 2 stappen:

  1. Bepaal de winst op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst.
  2. Deel deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen.

Hoewel deze formule de toekomst in acht neemt, wat een koper graag wilt weten, zijn de belangen met deze formule van beide partijen niet helemaal eerlijk of gelijk.

De intrinsieke waarde als uitgangspunt

Een laatste mogelijkheid om de waarde van een bedrijf te bepalen is door de intrinsieke waarde als uitgangspunt te nemen. De intrinsieke waarde is de waarde van het eigen vermogen van de onderneming. In deze formule wordt het totaal van de gebouwen, machines, voorraden, liquide middelen etc., verminderd met schulden. Omdat dit echter een momentopname is maakt het een minder populaire en geschikte methode dan dynamische formules.

Overname-adviseur in de arm nemen

Om u te helpen bij het maken van verstandige en doordachte keuzes, vooral bij grotere bedrijfsovernames, is het prettig dat er een deskundige aanwezig is die het proces kan begeleiden. Zij zijn specialisten die weten hoe ze moeten onderhandelen en kennis hebben van juridische en fiscale vraagstukken. Ook zij kunnen u duidelijk uitleggen hoe de vraagprijs tot stand is gekomen en waarom de waarde van uw bedrijf op een bepaalde hoogte is gesteld.

Op deze termijnen moet je letten bij een legitieme portie

Op deze termijnen moet je letten bij een legitieme portie

Er zijn verschillende voorwaarden van toepassing bij het opeisen van een legitieme portie. Het is bijvoorbeeld nodig om de legitieme portie schriftelijk op te eisen. Dat doe je bij de executeur of bij de erfgenamen en moet binnen een redelijke termijn geschieden. De redelijke termijn is dan door de belanghebbende vastgesteld. Op basis van artikel 4:63 lid 1 BW heb je de mogelijkheid om aanspraak te maken op je legitieme portie als je voldoet aan de redelijke termijn gesteld door belanghebbende en uiterlijk vijf jaar na het overlijden van de erflater. Er zijn dus al twee termijnen te onderscheiden bij het aanspraak maken op een legitieme portie. 

Redelijke termijn gesteld door belanghebbende

Heb je recht op een legitieme portie? Het is in dat kader interessant om te kijken wat dit eigenlijk inhoudt. Er zijn een aantal aspecten van belang bij een legitieme portie berekenen. De berekening vindt bijvoorbeeld plaats aan de hand van de waarde van de goederen van de nalatenschap. Daar zijn de giften bij op te tellen en bepaalde schulden zijn erop in mindering te brengen. Voor wat betreft de redelijke termijn geldt dat de belanghebbende een termijn mag stellen. De rechthebbende op de legitieme portie dient dan binnen die termijn te verklaren daar aanspraak op te maken.

Binnen vijf jaar na overlijden

Het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt binnen vijf jaar na overlijden van de erflater. Het is belangrijk om voor het verstrijken van de vijf jaar uitdrukkelijk te laten weten aanspraak te willen maken. De vijf jaar betreft een vervaltermijn en is geen verjaringstermijn. Er bestaat dus geen optie om de termijn te verlengen of te stuiten. De termijn van vijf jaar lijkt lang, maar er bestaat een kans dat een kind niet direct op de hoogte is van het overleden van een ouder. Overigens heeft de notaris noch de erfgenaam een verplichting om het onterfde kind in het lichten over het overlijden.

Vordering opeisen na zes maanden

Een andere termijn om rekening mee te houden, heeft betrekking op het opeisen van de vordering. De hoofregel is dat het na zes maanden na het overlijden van de ouder mogelijk is om de vordering op te eisen. Doorgaans valt deze termijn in de praktijk langer uit, want er is vaak nog een langstlevende partner aanwezig. Indien de wettelijke verdeling in dat geval van toepassing is, geldt dat de vordering pas na het overlijden van de langstlevende partner is op te eisen.

Vordering op de erfenis met verjaringstermijn 

Er geldt ook nog een verjaringstermijn van twintig jaar nadat er tijdig aanspraak is gemaakt op de legitieme portie. De reguliere verjaringstermijn heeft dan betrekking op de vordering in geld op de erfenis. Tot slot is er nog een optie voor het onterfde kind om binnen vijf jaar gebruik te maken van het inkorten van giften. Bijvoorbeeld als de nalatenschap te kortschiet om de legitieme portie uit te kunnen betalen.

Eenmanszaak omzetten naar BV- 3 opties

Eenmanszaak omzetten naar BV: 3 opties

Alle bedrijven zijn ooit begonnen als een eenmanszaak of Vennootschap onder Firma (VOF). Gaan de zaken goed? Dan komt u als ondernemer ongetwijfeld op het punt dat uw bedrijf gaat groeien en u erover nadenkt om personeel in dienst te nemen. Ook wilt u misschien dat zakelijk en privé beter gescheiden worden. In zo’n geval is het omzetten van een eenmanszaak naar een BV een logische stap. In dit blog geven wij u drie manieren waarop u dit kunt doen en geven wij u praktische tips.

1. Activa-passivamethode

De snelste en goedkoopste methode om een eenmanszaak om te zetten in een BV is de activa-passivamethode. Daarbij verkoopt u alle activa en passiva direct aan de nieuwe BV die u opzet. Voor deze methode heeft u enkel een activa-passivadocument nodig. U hoeft hiervoor niet naar de notaris en bespaart zo ook de mogelijke kosten. Via een erkende aanbieder van BV’s kunt u online zelf een document op laten stellen. Deze aanbieder regelt de zaken verder. Vaak zijn deze bedrijven online fiscalisten, juridische adviseurs of boekhoudkantoren. Vanzelfsprekend is het om niet zomaar een bedrijf hiervoor uit te kiezen, maar een erkend bureau of instantie die u vertrouwt.

2. Ruisende inbreng

De tweede stap is de ruisende inbreng. Dit is vooral interessant als u uw onderneming binnen drie jaar wilt verkopen én uw eenmanszaak met terugwerkende kracht wil omzetten in een BV. Hiervoor moet u bij de notaris zijn die een akte van inbreng voor u opstelt. Daarin staat de overgang van activa en passiva van uw eenmanszaak wettelijk genoteerd. De meerwaarde van de eenmanszaak komt echter wel op de balans van de BV te staan. En daar dient u dan wel belasting over te betalen.

3. Geruisloze inbreng

Tot slot is er nog de geruisloze inbreng. In dit geval kunt u de eenmanszaak ook met terugwerkende kracht omzetten in een BV. Het verschil met de optie hierboven is dat de termijn 15 maanden in plaats van 3 maanden is en dat u wél verder kunt gaan met dezelfde boekwaarden. U hoeft dus geen belasting over meerwaarde van de eenmanszaak te betalen. Voor het overzetten heeft u echter wel een notaris nodig. Deze regelt de in- en uitschrijving bij de KvK.

Laat u adviseren

Het omzetten van een eenmanszaak naar een BV gebeurt regelmatig en vraagt om de nodige kennis van zaken. Als ondernemer wilt u natuurlijk dat deze zaken het liefst zo goed mogelijk geregeld zijn en dat u gewoon zorgeloos uw energie in de zaak kunt steken. In dat geval raden we het aan om een professionele fiscalist, boekhouder of accountant in te schakelen die u helpt bij het varen van de juiste koers en controleren of bijhouden van administraties. VRB Adviesgroep kan u hierbij helpen. Niet alleen op zakelijk vlak, maar ook op het gebied van financiën en bedrijfsvoering of rechtsvormen. Een goede vertrouwensband brengt u zakelijk altijd verder!

 

 

bouwrecht advocaat

Waarom je gebruik moet maken van een bouwrecht advocaat bij nieuwbouwprojecten

Bij een bouwproject komen veel verschillende zaken om de hoek kijken en er zijn veel dingen waar rekening mee dient te worden gehouden. Geen een persoon kan overal verstand van hebben en ook nog eens alles nauwkeurig in de gaten houden. Het is slim om alle zaken zo slim mogelijk aan te pakken, welke partij je ook bent die betrokken is bij een nieuwbouwproject. Een van de dingen die we met zekerheid kunnen zeggen is om een bouwrecht advocaat erbij te betrekken, zeker wanneer er geschillen ontstaan. Wij leggen uit waarom dit zo belangrijk is.

Er is vertraging

Een van de situaties die zich geregeld voordoet bij een nieuwbouwproject is dat er vertraging ontstaat. Dit kan erg vervelend zijn. Niet alleen voor de persoon die niet op tijd de woning in kan, maar wanneer er bij een partij vertraging oploopt dan kan een andere partij zijn werk misschien niet op tijd doen. Denk aan dat het leidingwerk niet op tijd is afgerond en dat daardoor andere werkers niet aan de slag kunnen met de vloer in de woning. Deze laatstgenoemde werkers kunnen daardoor hun werk niet doen, maar hebben het wel ingecalculeerd en komen daardoor in de problemen. Waar ligt de verantwoordelijkheid bij een vertraging? Een bouwrecht advocaat weet altijd precies hoe het in elkaar zit en wie welke verantwoordelijkheid draagt. 

Problemen bij meerwerk

De meeste geschillen en problemen bij nieuwbouwprojecten gaan over meerwerk. Soms kan een opdrachtgever extra wensen hebben of iets willen aanpassen. Een aannemer wil in zo’n situatie natuurlijk zoveel mogelijk extra factureren als mogelijk is. Dat terwijl de opdrachtgever hoopt dat er zoveel mogelijk zaken extra gedaan kunnen worden die bij de oorspronkelijke prijs in zijn begrepen. Meerwerk kan namelijk betekenen dat er iets niet gedaan hoeft te worden omdat de opdrachtgever vraagt om iets anders. Maar wanneer kan er een vol bedrag extra worden gerekend bovenop de oude prijs? 

Kort gezegd geldt er de regel dat alles moet worden vastgelegd. Wanneer de aannemer niet vast heeft gelegd met de opdrachtgever hoeveel er voor bepaald meerwerk extra wordt betaald dan wordt het een lastig verhaal om die kosten toch in rekening te brengen. Ook bij meerwerk geldt er dat het verstandig is om zeker van je zaak te zijn door een bouwrecht advocaat erbij te hebben.  

1 2 3