De Inkeerregeling van de Belastingdienst: Een Tweede Kans voor Belastingbetalers

In de complexe wereld van belastingen kunnen fouten gebeuren. Soms kunnen individuen of bedrijven ontdekken dat ze niet de volledige informatie aan de Belastingdienst hebben verstrekt, wat resulteert in een onjuiste belastingaangifte. De inkeerregeling, aangeboden door de Nederlandse Belastingdienst, biedt in dergelijke situaties een kans om deze fouten recht te zetten.

Wat is de Inkeerregeling?

De inkeerregeling is een wettelijke bepaling die belastingplichtigen de mogelijkheid biedt om hun eerdere belastingaangiften te corrigeren zonder dat er een boete wordt opgelegd. Deze regeling is ontworpen om belastingplichtigen te stimuleren om vrijwillig verbeteringen aan te brengen in hun belastingaangiften wanneer ze ontdekken dat ze eerder verkeerde of onvolledige informatie hebben verstrekt. Hiermee kunnen zij voorkomen dat ze later worden onderworpen aan hoge boetes en rente wanneer de fout wordt ontdekt door de Belastingdienst.

Wie komt in aanmerking voor de Inkeerregeling?

In principe kan elke belastingplichtige gebruikmaken van de inkeerregeling, zowel particulieren als bedrijven. Het is echter belangrijk om te weten dat de inkeerregeling alleen van toepassing is op aangiften die nog niet onderzocht worden door de Belastingdienst. Als de Belastingdienst al een onderzoek is gestart, is de inkeerregeling niet langer van toepassing.

Het Proces van Inkeer

Het proces van inkeer begint met het indienen van een verbeterde belastingaangifte. Dit kan gedaan worden door contact op te nemen met de Belastingdienst en hen te informeren over de fout in de eerdere aangifte. Het is raadzaam om in deze fase een belastingadviseur of advocaat in te schakelen om ervoor te zorgen dat de correctie correct en volledig is. Na de correctie zal de Belastingdienst de nieuwe aangifte beoordelen en de extra belasting heffen, maar in de meeste gevallen zonder boetes of sancties.

Voordelen van de Inkeerregeling

Het belangrijkste voordeel van de inkeerregeling is dat het de belastingplichtige beschermt tegen boetes en sancties. Wanneer een belastingplichtige zelf de fout ontdekt en deze corrigeert, wordt er over het algemeen geen boete opgelegd door de Belastingdienst. Dit kan een aanzienlijke financiële besparing betekenen, vooral in gevallen waarin de fout in de aangifte heeft geleid tot een significant belastingtekort.

Daarnaast kan de inkeerregeling ook helpen om mogelijke toekomstige problemen met de Belastingdienst te voorkomen. Door actief fouten te corrigeren en de volledige verschuldigde belasting te betalen, kunnen belastingplichtigen een positieve relatie onderhouden met de Belastingdienst en mogelijke toekomstige controles of onderzoeken vermijden.

Beperkingen van de Inkeerregeling

Hoewel de inkeerregeling veel voordelen biedt, is het belangrijk om te beseffen dat er ook enkele beperkingen zijn. De belangrijkste beperking is dat de regeling niet van toepassing is op belastingaangiften die al door de Belastingdienst worden onderzocht. Als de Belastingdienst dus al een onderzoek is gestart, kan de belastingplichtige niet meer profiteren van de voordelen van de inkeerregeling.

Bovendien, hoewel de inkeerregeling boetes en sancties kan voorkomen, moet de belastingplichtige nog steeds de extra belasting betalen die verschuldigd is als gevolg van de correctie. Het kan ook nodig zijn om rente te betalen over het verschuldigde bedrag, afhankelijk van de omstandigheden.

Conclusie

De inkeerregeling van de Belastingdienst is een belangrijk instrument voor belastingplichtigen om hun aangiften te corrigeren en mogelijke boetes en sancties te vermijden. Het biedt aanzienlijke voordelen en kan helpen bij het handhaven van een positieve relatie met de Belastingdienst. Echter, het is essentieel om de beperkingen van de regeling te begrijpen en passende stappen te nemen om volledige naleving van de belastingwetten te waarborgen. Het inschakelen van een belastingadviseur of advocaat kan in dit proces zeer nuttig zijn.

Welke rechtsvormen je kunt kiezen in Nederland bij de KvK

Welke rechtsvormen je kunt kiezen in Nederland bij de KvK

Bij het starten van een bedrijf is het kiezen van de juiste rechtsvorm een belangrijke keuze. In Nederland kun je hiervoor terecht bij de Kamer van Koophandel. In deze tekst lees je welke rechtsvormen er in Nederland zijn en waar je op moet letten bij het kiezen van een rechtsvorm.

Rechtsvormen in Nederland

In Nederland kun je kiezen uit verschillende rechtsvormen, elk met zijn eigen kenmerken en voor- en nadelen. De bekendste rechtsvormen zijn de eenmanszaak, de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv) en de vennootschap onder firma (vof). Daarnaast zijn er ook minder bekende rechtsvormen zoals de maatschap, de coöperatie en de stichting.

Eenmanszaak

De eenmanszaak is de meest eenvoudige rechtsvorm. Als je voor deze rechtsvorm kiest, ben je zelf verantwoordelijk voor alle beslissingen en ben je persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. Dit betekent dat je met je privévermogen aansprakelijk bent voor eventuele schulden.

Besloten vennootschap

De besloten vennootschap is een veelgebruikte rechtsvorm voor ondernemers. Als je voor deze rechtsvorm kiest, ben je niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van je bedrijf. De bv heeft een eigen juridische identiteit en is dus zelfstandig aansprakelijk. Bij de bv gelden wel strengere regels dan bij de eenmanszaak.

Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap lijkt op de besloten vennootschap, maar heeft als belangrijkste verschil dat de aandelen vrij verhandelbaar zijn op de beurs. De nv is een geschikte rechtsvorm als je grote investeerders wilt aantrekken.

Vennootschap onder firma

De vennootschap onder firma is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Alle vennoten zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Het is daarom belangrijk om goede afspraken te maken met je zakenpartner(s).

Andere rechtsvormen

Er zijn ook minder bekende rechtsvormen zoals de maatschap, de coöperatie en de stichting. Een maatschap wordt vaak gebruikt in de medische sector, waarbij meerdere specialisten samenwerken onder één naam. Een coöperatie is een samenwerkingsverband van ondernemers met als doel gezamenlijk producten of diensten aan te bieden. Een stichting is een rechtsvorm zonder winstoogmerk, die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor goede doelen of culturele initiatieven.

Virtueel kantoor

Voordat je een rechtsvorm kiest, is het belangrijk om te weten waar je bedrijf gevestigd is. Als je geen fysieke locatie hebt, kun je ervoor kiezen om je bedrijf in te schrijven bij een virtueel kantoor zoals bij Amesto. Een virtueel kantoor biedt de mogelijkheid om je bedrijf in te schrijven op een zakelijk adres zonder dat je daar daadwerkelijk aanwezig hoeft te zijn. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld veel onderweg bent of als je liever niet vanuit huis werkt. 

Bij een virtueel kantoor kun je vaak gebruikmaken van aanvullende diensten, zoals postverwerking en telefoondiensten. Dit kan professioneel overkomen naar je klanten toe. Let er wel op dat bij sommige rechtsvormen een fysieke locatie verplicht is, bijvoorbeeld bij een bv of een nv. In dat geval kun je niet kiezen voor een virtueel kantoor. Op een pagina met handige links lees je meer over dit onderwerp op de website van Amesto.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een rechtsvorm?

Bij het kiezen van een rechtsvorm zijn er verschillende factoren waar je rekening mee moet houden. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar je persoonlijke situatie. Ben je bijvoorbeeld alleen of werk je samen met anderen? Wil je persoonlijk aansprakelijk zijn of juist niet? Daarnaast is het goed om te kijken naar de toekomstplannen van je bedrijf. Wil je bijvoorbeeld in de toekomst aandelen uitgeven of internationaal gaan ondernemen?

Daarnaast is het goed om te kijken naar de fiscale voordelen die de verschillende rechtsvormen bieden. Zo kun je bijvoorbeeld gebruikmaken van verschillende aftrekposten als je een eenmanszaak hebt. Bij een bv betaal je echter minder belasting over je winst als deze hoger is dan 150.000 euro.

Het is verstandig om advies in te winnen bij een deskundige, zoals een accountant of een notaris. Zij kunnen je helpen bij het maken van de juiste keuze voor jouw situatie.

Belangrijk om te weten

Bij het kiezen van de juiste rechtsvorm voor je bedrijf is het belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren, zoals je persoonlijke situatie, de toekomstplannen van je bedrijf en de fiscale voordelen. Daarnaast is het verstandig om advies in te winnen bij een deskundige. Een virtueel kantoor kan handig zijn als je geen fysieke locatie hebt, maar let er wel op dat dit niet bij alle rechtsvormen mogelijk is. Door deze zaken in overweging te nemen, kun je de juiste keuze maken voor jouw bedrijf.

Het belang van algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van het runnen van een bedrijf. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en contracten die het bedrijf aangaat en kunnen helpen bij het verminderen van risico’s en het beschermen van het bedrijf tegen potentiële juridische problemen. Algemene voorwaarden opstellen kan ook bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en relaties met klanten.

Het belang van maatwerk

Het opstellen van algemene voorwaarden kan echter een ingewikkeld proces zijn, en het is essentieel om ervoor te zorgen dat de voorwaarden nauwkeurig en aangepast zijn aan de specifieke behoeften en risico’s van het bedrijf. Het gebruik van standaardsjablonen of voorwaarden kan leiden tot onnauwkeurigheden en lacunes in de bescherming, en kan het bedrijf blootstellen aan onnodige risico’s. Het is daarom belangrijk om een maatwerk jurist te raadplegen om de voorwaarden op te stellen.

Een maatwerk jurist

Een maatwerk jurist kan helpen bij het opstellen van voorwaarden die specifiek zijn aangepast aan de behoeften van het bedrijf. Dit kan onder meer het identificeren van specifieke risico’s en het opnemen van clausules om deze risico’s te verminderen of te elimineren. Een maatwerk jurist kan ook helpen bij het interpreteren van wettelijke vereisten en het opnemen van juridisch bindende taal die het bedrijf beschermt tegen potentiële juridische problemen.

Daarnaast kan een maatwerk jurist ook helpen bij het begrijpen van de impact van algemene voorwaarden op de klantrelaties. Hoewel de voorwaarden bedoeld zijn om het bedrijf te beschermen, moeten ze ook duidelijk en begrijpelijk zijn voor klanten. Een maatwerk jurist kan helpen bij het opstellen van voorwaarden die juridisch bindend zijn en tegelijkertijd duidelijk en begrijpelijk zijn voor klanten.

Conclusie

Het opstellen van algemene voorwaarden is een belangrijk onderdeel van het runnen van een bedrijf, maar het is ook een complex proces. Het gebruik van standaardsjablonen of voorwaarden kan leiden tot onnauwkeurigheden en blootstelling aan onnodige risico’s. Het is daarom essentieel om een maatwerk jurist te raadplegen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden nauwkeurig zijn aangepast aan de specifieke behoeften en risico’s van het bedrijf. Het hebben van duidelijke en juridisch bindende voorwaarden kan niet alleen helpen bij het verminderen van risico’s en het beschermen van het bedrijf, maar kan ook bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen en relaties met klanten.

Waardebepaling bij een bedrijfsovername

Waardebepaling bij een bedrijfsovername

De waardebepaling bij een bedrijfsovername is wellicht wel het meest complexe onderdeel van het hele overnameproces. De verkopende partij heeft meestal al goed nagedacht over de vraagprijs en kan zelfs al een verkoopmemorandum hebben opgesteld. Hierin staat precies beschreven hoe de vraagprijs tot stand is gekomen en geeft gedetailleerde informatie over het bedrijf zelf. Een koper daarentegen wilt natuurlijk weten of de vraagprijs ook redelijk is en is dan ook benieuwd naar de geschatte waarde. In onderstaand artikel leggen we uit hoe een waardebepaling bij een bedrijfsovername wordt vastgesteld en aan de hand van welke criteria de waarde wordt bepaald.

Vuistregels voor de waardebepaling

Vooral bij Mkb’ers wordt er graag gebruik gemaakt van vuistregels, ook wel multiples genoemd om de waarde van een bedrijf te bepalen. Door middel van de volgende formules komt de geschatte waarde tot stand:

  • 5 x de nettowinst
  • 0,75-1,5 x de jaaromzet
  • 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst
  • 4 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
  • 5 x EBIT

Dit is maar een greep uit mogelijke variabelen waarmee gerekend wordt. Iedere branche heeft eigenlijk zo zijn eigen set met variabelen die gebruikt worden om de waarde te bepalen. Niet iedere sector kan namelijk met elkaar vergeleken worden en vragen dus om andere rekenmethodes.

Waardebepaling door rentabiliteitswaarde

Naast de standaard vuistregels kan er ook gekozen worden voor waardebepaling bij een bedrijfsovername door middel van de rentabiliteitswaarde. Met deze formule wordt de contante waarde van de verwachte winst berekend. Door deze waarde te kiezen kijkt u wat meer naar de toekomst. De berekening bestaat uit 2 stappen:

  1. Bepaal de winst op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst.
  2. Deel deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen.

Hoewel deze formule de toekomst in acht neemt, wat een koper graag wilt weten, zijn de belangen met deze formule van beide partijen niet helemaal eerlijk of gelijk.

De intrinsieke waarde als uitgangspunt

Een laatste mogelijkheid om de waarde van een bedrijf te bepalen is door de intrinsieke waarde als uitgangspunt te nemen. De intrinsieke waarde is de waarde van het eigen vermogen van de onderneming. In deze formule wordt het totaal van de gebouwen, machines, voorraden, liquide middelen etc., verminderd met schulden. Omdat dit echter een momentopname is maakt het een minder populaire en geschikte methode dan dynamische formules.

Overname-adviseur in de arm nemen

Om u te helpen bij het maken van verstandige en doordachte keuzes, vooral bij grotere bedrijfsovernames, is het prettig dat er een deskundige aanwezig is die het proces kan begeleiden. Zij zijn specialisten die weten hoe ze moeten onderhandelen en kennis hebben van juridische en fiscale vraagstukken. Ook zij kunnen u duidelijk uitleggen hoe de vraagprijs tot stand is gekomen en waarom de waarde van uw bedrijf op een bepaalde hoogte is gesteld.

Op deze termijnen moet je letten bij een legitieme portie

Op deze termijnen moet je letten bij een legitieme portie

Er zijn verschillende voorwaarden van toepassing bij het opeisen van een legitieme portie. Het is bijvoorbeeld nodig om de legitieme portie schriftelijk op te eisen. Dat doe je bij de executeur of bij de erfgenamen en moet binnen een redelijke termijn geschieden. De redelijke termijn is dan door de belanghebbende vastgesteld. Op basis van artikel 4:63 lid 1 BW heb je de mogelijkheid om aanspraak te maken op je legitieme portie als je voldoet aan de redelijke termijn gesteld door belanghebbende en uiterlijk vijf jaar na het overlijden van de erflater. Er zijn dus al twee termijnen te onderscheiden bij het aanspraak maken op een legitieme portie. 

Redelijke termijn gesteld door belanghebbende

Heb je recht op een legitieme portie? Het is in dat kader interessant om te kijken wat dit eigenlijk inhoudt. Er zijn een aantal aspecten van belang bij een legitieme portie berekenen. De berekening vindt bijvoorbeeld plaats aan de hand van de waarde van de goederen van de nalatenschap. Daar zijn de giften bij op te tellen en bepaalde schulden zijn erop in mindering te brengen. Voor wat betreft de redelijke termijn geldt dat de belanghebbende een termijn mag stellen. De rechthebbende op de legitieme portie dient dan binnen die termijn te verklaren daar aanspraak op te maken.

Binnen vijf jaar na overlijden

Het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt binnen vijf jaar na overlijden van de erflater. Het is belangrijk om voor het verstrijken van de vijf jaar uitdrukkelijk te laten weten aanspraak te willen maken. De vijf jaar betreft een vervaltermijn en is geen verjaringstermijn. Er bestaat dus geen optie om de termijn te verlengen of te stuiten. De termijn van vijf jaar lijkt lang, maar er bestaat een kans dat een kind niet direct op de hoogte is van het overleden van een ouder. Overigens heeft de notaris noch de erfgenaam een verplichting om het onterfde kind in het lichten over het overlijden.

Vordering opeisen na zes maanden

Een andere termijn om rekening mee te houden, heeft betrekking op het opeisen van de vordering. De hoofregel is dat het na zes maanden na het overlijden van de ouder mogelijk is om de vordering op te eisen. Doorgaans valt deze termijn in de praktijk langer uit, want er is vaak nog een langstlevende partner aanwezig. Indien de wettelijke verdeling in dat geval van toepassing is, geldt dat de vordering pas na het overlijden van de langstlevende partner is op te eisen.

Vordering op de erfenis met verjaringstermijn 

Er geldt ook nog een verjaringstermijn van twintig jaar nadat er tijdig aanspraak is gemaakt op de legitieme portie. De reguliere verjaringstermijn heeft dan betrekking op de vordering in geld op de erfenis. Tot slot is er nog een optie voor het onterfde kind om binnen vijf jaar gebruik te maken van het inkorten van giften. Bijvoorbeeld als de nalatenschap te kortschiet om de legitieme portie uit te kunnen betalen.

1 2 3