Waardebepaling bij een bedrijfsovername

Waardebepaling bij een bedrijfsovername

De waardebepaling bij een bedrijfsovername is wellicht wel het meest complexe onderdeel van het hele overnameproces. De verkopende partij heeft meestal al goed nagedacht over de vraagprijs en kan zelfs al een verkoopmemorandum hebben opgesteld. Hierin staat precies beschreven hoe de vraagprijs tot stand is gekomen en geeft gedetailleerde informatie over het bedrijf zelf. Een koper daarentegen wilt natuurlijk weten of de vraagprijs ook redelijk is en is dan ook benieuwd naar de geschatte waarde. In onderstaand artikel leggen we uit hoe een waardebepaling bij een bedrijfsovername wordt vastgesteld en aan de hand van welke criteria de waarde wordt bepaald.

Vuistregels voor de waardebepaling

Vooral bij Mkb’ers wordt er graag gebruik gemaakt van vuistregels, ook wel multiples genoemd om de waarde van een bedrijf te bepalen. Door middel van de volgende formules komt de geschatte waarde tot stand:

  • 5 x de nettowinst
  • 0,75-1,5 x de jaaromzet
  • 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst
  • 4 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
  • 5 x EBIT

Dit is maar een greep uit mogelijke variabelen waarmee gerekend wordt. Iedere branche heeft eigenlijk zo zijn eigen set met variabelen die gebruikt worden om de waarde te bepalen. Niet iedere sector kan namelijk met elkaar vergeleken worden en vragen dus om andere rekenmethodes.

Waardebepaling door rentabiliteitswaarde

Naast de standaard vuistregels kan er ook gekozen worden voor waardebepaling bij een bedrijfsovername door middel van de rentabiliteitswaarde. Met deze formule wordt de contante waarde van de verwachte winst berekend. Door deze waarde te kiezen kijkt u wat meer naar de toekomst. De berekening bestaat uit 2 stappen:

  1. Bepaal de winst op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst.
  2. Deel deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen.

Hoewel deze formule de toekomst in acht neemt, wat een koper graag wilt weten, zijn de belangen met deze formule van beide partijen niet helemaal eerlijk of gelijk.

De intrinsieke waarde als uitgangspunt

Een laatste mogelijkheid om de waarde van een bedrijf te bepalen is door de intrinsieke waarde als uitgangspunt te nemen. De intrinsieke waarde is de waarde van het eigen vermogen van de onderneming. In deze formule wordt het totaal van de gebouwen, machines, voorraden, liquide middelen etc., verminderd met schulden. Omdat dit echter een momentopname is maakt het een minder populaire en geschikte methode dan dynamische formules.

Overname-adviseur in de arm nemen

Om u te helpen bij het maken van verstandige en doordachte keuzes, vooral bij grotere bedrijfsovernames, is het prettig dat er een deskundige aanwezig is die het proces kan begeleiden. Zij zijn specialisten die weten hoe ze moeten onderhandelen en kennis hebben van juridische en fiscale vraagstukken. Ook zij kunnen u duidelijk uitleggen hoe de vraagprijs tot stand is gekomen en waarom de waarde van uw bedrijf op een bepaalde hoogte is gesteld.