mediator

Op een respectvolle manier van je partner scheiden doe je zo

Scheiden van je partner is een proces waar je liever niet ingaat. Je beëindigt de relatie met de “liefde van je leven”, gaat waarschijnlijk verhuizen en als je kinderen hebt, zie je die veel minder als eerst. Scheiden is helemaal niet leuk maar we willen het graag wel op meest respectvolle en professionele manier doen om niemand te kwetsen. Maar hoe pak je dit aan? Daarvoor kan je een scheidingsmediator inschakelen. In dit artikel lees je alles over scheiden en wat een mediator voor jou kan betekenen.

Inschakelen coach

Als je het na een tijd niet meer ziet zitten kan het zo zijn dat je een mediator inschakelt. Een mediator kan je zien als een soort coach die jou er doorheen sleept in deze moeilijke periode. Een mediator is goed voor 3 punten:

  • De knoop doorhakken
  • Emoties onder controle te krijgen
  • Verhoudingen vinden

Als eerst helpt een scheidingsmediator met de knoop doorhakken van de moeilijke beslissing. Dit is namelijk moeilijk als je dit alleen moet doen. Bij een scheiding komt veel emotie kijken. Deze moet je onder controle krijgen. Je moet natuurlijk niet uit emoties gaan praten, dit kan namelijk beledigend komen naar je partner toe. Ook kan je dingen zeggen die je anders nooit zal zeggen en hier vervolgens spijt van krijgen. Als laatst helpt deze coach jou met de verhoudingen vinden. Hiermee word bedoeld: de verhoudingen tussen jou en je partner, maar ook de verhoudingen tussen jullie en de kinderen. 

Begeleiding coach

Bij het inschakelen van een coach kan je verschillende begeleidingen kiezen. Als eerst kan je kiezen voor individuele begeleiding. Bij deze begeleiding krijg je persoonlijke advies gesprekken. Tijdens zo’n gesprek kan je nagaan of jou relatie echt ter einde is en ook je gevoel kwijt erover.

Als volgt heb je afgestemde begeleiding. Hiermee ga je met een intake gesprek afspraken over maken. Tijdens afgestemde begeleiding kan je zelf beslissen tot hoever je individuele begeleiding wil en ook hoe veel praktische begeleiding wil.

Als laatst kan je ook een begeleiding aanvragen voor na de scheiding. Een scheiding heeft een grote invloed op je en kan daarom ook je werk en je sociale contacten beïnvloeden. Tijdens de vervolggesprekken word je begeleid in je rouw proces over het verlies van je partner. Het zal lastig zijn om alles op te pakken en daar helpt een mediator je graag mee.

Op deze termijnen moet je letten bij een legitieme portie

Op deze termijnen moet je letten bij een legitieme portie

Er zijn verschillende voorwaarden van toepassing bij het opeisen van een legitieme portie. Het is bijvoorbeeld nodig om de legitieme portie schriftelijk op te eisen. Dat doe je bij de executeur of bij de erfgenamen en moet binnen een redelijke termijn geschieden. De redelijke termijn is dan door de belanghebbende vastgesteld. Op basis van artikel 4:63 lid 1 BW heb je de mogelijkheid om aanspraak te maken op je legitieme portie als je voldoet aan de redelijke termijn gesteld door belanghebbende en uiterlijk vijf jaar na het overlijden van de erflater. Er zijn dus al twee termijnen te onderscheiden bij het aanspraak maken op een legitieme portie. 

Redelijke termijn gesteld door belanghebbende

Heb je recht op een legitieme portie? Het is in dat kader interessant om te kijken wat dit eigenlijk inhoudt. Er zijn een aantal aspecten van belang bij een legitieme portie berekenen. De berekening vindt bijvoorbeeld plaats aan de hand van de waarde van de goederen van de nalatenschap. Daar zijn de giften bij op te tellen en bepaalde schulden zijn erop in mindering te brengen. Voor wat betreft de redelijke termijn geldt dat de belanghebbende een termijn mag stellen. De rechthebbende op de legitieme portie dient dan binnen die termijn te verklaren daar aanspraak op te maken.

Binnen vijf jaar na overlijden

Het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt binnen vijf jaar na overlijden van de erflater. Het is belangrijk om voor het verstrijken van de vijf jaar uitdrukkelijk te laten weten aanspraak te willen maken. De vijf jaar betreft een vervaltermijn en is geen verjaringstermijn. Er bestaat dus geen optie om de termijn te verlengen of te stuiten. De termijn van vijf jaar lijkt lang, maar er bestaat een kans dat een kind niet direct op de hoogte is van het overleden van een ouder. Overigens heeft de notaris noch de erfgenaam een verplichting om het onterfde kind in het lichten over het overlijden.

Vordering opeisen na zes maanden

Een andere termijn om rekening mee te houden, heeft betrekking op het opeisen van de vordering. De hoofregel is dat het na zes maanden na het overlijden van de ouder mogelijk is om de vordering op te eisen. Doorgaans valt deze termijn in de praktijk langer uit, want er is vaak nog een langstlevende partner aanwezig. Indien de wettelijke verdeling in dat geval van toepassing is, geldt dat de vordering pas na het overlijden van de langstlevende partner is op te eisen.

Vordering op de erfenis met verjaringstermijn 

Er geldt ook nog een verjaringstermijn van twintig jaar nadat er tijdig aanspraak is gemaakt op de legitieme portie. De reguliere verjaringstermijn heeft dan betrekking op de vordering in geld op de erfenis. Tot slot is er nog een optie voor het onterfde kind om binnen vijf jaar gebruik te maken van het inkorten van giften. Bijvoorbeeld als de nalatenschap te kortschiet om de legitieme portie uit te kunnen betalen.

Besparen op belasting met je onderneming

Besparen op belasting met je onderneming

Als ondernemer ben je altijd bezig met het maximale uit jouw bedrijf te halen. Je probeert de winst te maximaliseren door de kosten te drukken waar mogelijk. Een van de beste en meest effectieve manieren om de kosten te drukken, is door te besparen op belasting.  Je hoeft namelijk niet te snijden in de processen binnen de onderneming, door gebruik te maken van belastingvoordelen bespaar je direct. Ondernemingen hebben recht op bepaalde aftrekposten die niet altijd voor de hand liggen.

Een belastingadviseur kan je helpen bij het vinden van mogelijke voordelen die op jouw onderneming van toepassing zijn. Hoewel sommige regelingen met terugwerkende kracht gelden, zijn hier wel limieten aan verbonden. Als je te lang wacht kan het zijn dat je niet langer in aanmerking komt voor een bepaalde toeslag of vergoeding. Handel dus zo snel mogelijk, om dit soort situaties te voorkomen.

Bespaart jouw onderneming al op belastingen?

Het Nederlandse belastingstelsel is op verschillende manieren behoorlijk complex. Vaak zijn er voordelen waar jouw bedrijf van kan profiteren waar jij als eigenaar niet vanaf weet. En als je al van het bestaan van een bepaalde regeling afweet is het nog steeds geen uitgemaakte zaak of deze ook voor jouw onderneming geldt. We zien ondernemers dan vaak kiezen voor de veilige optie en doen geen aanspraak op de vergoeding. Hierdoor laten ze mooie voordelen liggen, die op jaarbasis zeer gunstig voor een onderneming kunnen uitvallen.

Hoe kan mijn bedrijf profiteren van aftrekposten?

Om optimaal gebruik te maken van aftrekposten raden we aan om een belastingadviseur in te schakelen. Deze wijst je op de mogelijke kansen die je momenteel laat liggen en legt uit hoe je gebruik kunt maken van deze voordelen. Investeren in een adviseur betaalt zich uiteindelijk terug, doordat jouw bedrijf aanzienlijke bedragen kan besparen op jaarbasis.

Schakel een ervaren partij in

Als ondernemer kun je profiteren van complexe belastingvoordelen, maar deze komen zelden vanzelf aanvliegen. Omdat het belastingstelsel samenhangt van uitzonderingen en speciale regelingen is het vaak lastig om te bepalen of jouw bedrijf aanspraak kan maken op een bepaalde aftrekpost. Schakel een ervaren belastingadviseur in om je te wijzen op deze kansen en je te helpen bij het maximaliseren van je winst. Op zoek naar een boekhouder in de buurt van Amstelveen? Kijk eens op onze website en ontdek hoe wij je kunnen begeleiden met de financiële administratie van jouw onderneming. Onze belastingadviseurs adviseren je graag over de mogelijkheden.

Wat moet je doen als je huis verborgen gebreken heeft

Wat moet je doen als je huis verborgen gebreken heeft?

Je hebt een prachtig huis gekocht en je bent hier ontzettend blij mee. Maar nu merk je na de aankoop toch wat verborgen gebreken op die je eerder niet hebt gezien. Wat kun je hier nu mee doen? In dit artikel lees je hier alles over.

Stap 1: Leg het gebrek bij de verkoper voor

Je kunt natuurlijk direct de verkoper huis in gebreke stellen, maar het is beter om eerst te kijken of je er misschien samen uit kunt komen. Meld het probleem daarom eerst schriftelijk of telefonisch bij de verkoper en probeer samen naar een oplossing te zoeken. Indien je het telefonisch bespreekt, is het aan te raden om alles nog even schriftelijk vast te leggen.

Stap 2: Stel de verkoper in gebreke

Als je er echt niet samen met de verkoper uitkomt, kun je ervoor kiezen om de verkoper in gebreke te stellen. Hiervoor dien je hem of haar een aangetekende brief te sturen. Het is aan te raden om vooraf je rechtsbijstandsverzekering in te schakelen, mocht je die hebben. In de aangetekende brief vermeld je een redelijke termijn van bijvoorbeeld een paar weken. Je geeft aan dat de verkoper binnen die tijd nog met een oplossing kan komen en dat je anders stappen gaat ondernemen.

Stel de verkoper in gebreke

Stap 3: Start een procedure

Is de verkoper niet met een oplossing gekomen binnen de termijn die je in de brief hebt gesteld? Dan zou je eventueel een procedure kunnen opstarten om er alsnog zorg voor te dragen dat de verkoper het probleem oplost. Je kunt dan het beste eerst met een juridisch adviseur overleggen om te bepalen of het starten van een procedure wel zinvol is. De juridisch adviseur kan je vervolgens ook eventueel helpen met de procedure zelf.

 

Voorkom juridische conflicten met deze tip

Als ondernemer wil je je natuurlijk bezighouden met ondernemen. Echt aan de slag zijn. Je wilt dan ook niet je tijd verspillen aan juridische conflicten, want juist deze conflicten kunnen enorm veel tijd in beslag nemen. Gelukkig is er wel, een vrij eenvoudige, manier om dit te voorkomen! Het opstellen van algemene voorwaarden bijvoorbeeld. Als je zorgt dat dit in orde is, hoef je je in ieder geval een stuk minder zorgen te maken over dat je in een juridisch conflict verzeild kan raken. Lees hier waarom! 

Algemene voorwaarden zorgen dat je sterker staat 

Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat je altijd een stok achter de deur hebt als een klant achteraf klachten heeft over de handelswijze. De klanten zijn namelijk van tevoren akkoord gegaan met de voorwaarden die jij hebt opgesteld. Als ze het hier niet mee eens zijn, kunnen ze dit vooraf aangeven door niet akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Doen ze dat wel, dan hebben ze achteraf letterlijk en figuurlijk geen recht van spreken meer. Zo sta je zelf altijd een stuk sterker!

 

Niet verplicht, maar… 

Het is echter niet verplicht om algemene voorwaarden te hebben. Sommige ondernemers kiezen er dan ook voor om dit niet te doen, omdat het teveel tijd zou kosten. Ons advies hierin is: doe het zeker wel! Het bespaart je achteraf enorm veel tijd, omdat je voor elke transactie dezelfde voorwaarden kan gebruiken. Als je geen algemene voorwaarden hebt, moet je elke keer aparte voorwaarden opstellen. Dit kost enorm veel tijd. Als je algemene voorwaarden hebt opgesteld, is het wel de bedoeling dat de bezoekers van je website makkelijk in staat zijn deze te lezen. Zo niet, dan zijn ze niet geldig. Je kan ze bijvoorbeeld tonen in een pop-up voordat de bestelling is afgerond. Op die wijze kunnen je bezoekers er niet omheen! 

Algemene voorwaarden laten opstellen

Om algemene voorwaarden juridisch kloppend te maken, moet je natuurlijk wel enige juridische kennis hebben. Dit heeft natuurlijk niet iedereen, dus dan kun je ervoor kiezen om een juridisch adviesbureau in te schakelen. Zij kunnen je adviseren, maar kunnen het ook helemaal voor je opstellen. Zo worden deze zorgen in ieder geval geheel uit handen genomen en kun je jezelf helemaal focussen op de leuke kanten van ondernemen. 

1 2 3 7