Verhuizen naar Italië

Verhuizen naar Italië: hoe zit het met de wetgeving daar?

Emigreren naar Italië is voor veel mensen dé ultieme droom. Of je hier nu wilt genieten van je oude dag of zelfs een geheel nieuw leven wilt starten met jouw gezin, het blijft een ontzettend grote en bovenal spannende stap. Bovendien komt er ook veel bij kijken. Het is niet alleen een woning in Italië kopen en je eigen woning en baan in Nederland opzeggen. Je krijgt ook nog te maken met een geheel nieuwe wetgeving. Wanneer je weinig van de taal begrijpt kan dat dan ook erg lastig zijn. Weet jij waar je aan moet denken als je naar Italië verhuist?

Schakel een goede vertaler in

Als het gaat om het vertalen of schrijven van wettelijke documenten, dan is het fijn om dit over te laten aan iemand die er écht verstand van heeft. Gelukkig zijn er genoeg vertalers gespecialiseerd in de Italiaanse wetgeving. Zij kunnen jou helpen bij het opstellen of vertalen van wettelijke documenten. Hierdoor weet je niet alleen dat dit op de juiste manier zal gebeuren, maar ook dat je de juiste informatie ontvangt en dat deze geheel onpartijdig wordt vertaald. Een goede vertaler is in dit geval dan ook letterlijk goud waard.

Ben je op zoek naar iemand die kan vertalen van Nederlands naar Italiaans en dan met name als het gaat om wettelijke documenten? Lees dan meer op pierangelosassi.com!

wettelijke documenten

Geloof niet alles wat je leest op het internet

Het internet is tegenwoordig voor veel mensen niet alleen de beste vriend, maar ook de ergste vijand. Besef goed dat iedereen dingen op internet kan plaatsen. Deze informatie hoeft dan ook niet te kloppen. Bovendien kan veel van deze informatie ondertussen ook achterhaald zijn. Daarom is het goed om zeker niet alles op het internet klakkeloos over te nemen, maar iemand in te schakelen die er echt verstand van heeft. Denk hierbij aan een notaris, accountant en advocaat. Mensen die gespecialiseerd zijn in de Italiaanse wetgeving. Het is natuurlijk fijn als zij ook veel van zowel de Nederlandse als de Italiaanse taal begrijpen. Zoniet, dan komt een vertaler natuurlijk weer goed van pas.

Volg alle regels goed op

Sommige mensen die willen emigreren naar het buitenland hopen met een fijne deal weg te komen. Soms via handjeklap een deal sluiten met een makelaar. Dit is echter geen juiste beslissing. De Italiaanse wetgeving is namelijk niet direct heel snel, maar volgt wel alle regels heel nauwlettend op. Hierdoor zullen ze je wel degelijk controleren en wanneer ze mazen in de wet bespeuren, zullen jij je ook beboeten. Zorg er daarom voor dat aan alle regels is voldaan, zodat je zeker weet dat jou niets te verwijten valt. Doe er liever iets langer over om een koopcontract te sluiten dan dat je een snelle deal wilt maken, want hiermee kom je uiteindelijk alleen maar in de problemen.

De rol van de Italiaanse belastingwet

De Italiaanse belastingwet speelt een uitermate belangrijke rol bij sluiten van een huur- of koopovereenkomst. Daarom is het belangrijk dat er bij het sluiten van een huur- of koopovereenkomst direct melding wordt gemaakt bij de Italiaanse belastingwet.

Goed nieuws voor mensen die willen verhuizen naar Italië, want tegenwoordig is een visum niet meer nodig. Je kunt zonder vergunning naar Italië verhuizen, zolang je je maar registreert zodra je een woning koopt of huurt. Emigreren is daardoor makkelijker dan ooit.

Wat kan een NLP cursus voor jou betekenen?

We krijgen als mensen op een zeker ogenblik allemaal wel eens af te rekenen met een vervelend gevoel. Dat is niet meer dan logisch. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat, dat negatieve gevoel de overhand niet mag krijgen. Hier gaat het in de praktijk echter net vaak helemaal mis. Op het ogenblik dat je continu geconfronteerd wordt met negatieve prikkels zal je namelijk op een bepaald ogenblik gaan geloven dat deze negatieve gedachten echt zijn. Het gevolg is niet alleen dat je, je slecht in je vel zal voelen, daarnaast wordt het ook steeds lastiger om nog het positieve in het leven te zien. Het volgen van een NLP cursus kan ervoor zorgen dat daar op een vrij efficiënte wijze verandering in kan worden gebracht.

Wanneer is een NLP cursus volgen wat voor jou?

Ongelofelijk veel mensen worden geconfronteerd met negatieve gevoelens. We ervaren allemaal wel eens negatieve prikkels en op zich hoeven deze niet zo’n groot probleem te vormen. Toch is het zo dat altijd het gevaar bestaat dat deze negatieve gevoelens zich gaan manifesteren. Dat kan als gevolg hebben dat je, je helemaal niet meer goed in je vel voelt. Zelfs wanneer er zich iets positiefs voordoet zal je dat dan ook wellicht niet zo ervaren. Het volgen van een NLP cursus zou ervoor kunnen zorgen dat hier een einde aan kan worden gemaakt. Indien ook jij dus met andere woorden het gevoel hebt in een negatieve spiraal gevangen te zitten is het zeker de moeite waard om een cursus NLP te overwegen.

Hoe kan een NLP cursus voor jou een meerwaarde realiseren?

Wanneer je even de inhoud gaat bekijken waar een NLP cursus over kan beschikken zal je meteen tot de conclusie komen dat er eigenlijk op drie verschillende vlakken wordt gewerkt. Het gaat hierbij concreet om de drie vlakken zoals hieronder aangegeven:

 1. Het terug verkrijgen van grip op je eigen emoties;
 2. Het verbeteren van de communicatie met jezelf en met derden;
 3. Je wordt aangeleerd hoe uitstekend gedrag in kaart te brengen;

De bovenstaande drie verschillende zaken lijken in de praktijk misschien eenvoudig uit te voeren te zijn, maar niets is minder waar. Voor heel wat mensen geldt dan ook dat ze er de grootst mogelijke moeite mee ondervinden. Het is ook omwille van deze reden dat men niet zelden in een negatieve spiraal blijft hangen. Het volgen van een NLP cursus kan ervoor zorgen dat daar voor eens en altijd verandering in kan worden gebracht.

NLP Academie | Van NLP Practitioner tot NLP Trainer!

Hoe kan je NLP precies gaan gebruiken?

Het is in de praktijk mogelijk om NLP op verschillende manieren te gebruiken. Het gebeurt bijzonder vaak dat mensen ze gaan gebruiken om zichzelf te ontwikkelen. Anderen doen het dan weer vooral om terug meer plezier te beleven in hun leven. Als er één ding is wat als een paal boven water staat dan is het wel dat een NLP cursus op ongelofelijk veel verschillende vlakken een interessante aanrader kan zijn. Het mag dan ook duidelijk zijn, indien jij ook vooral geconfronteerd wordt met negatieve gevoelens is het zeker de moeite waard om te overwegen om een opleiding NLP te gaan volgen. Je zal merken dat dit op verschillende vlakken een interessante meerwaarde kan betekenen voor jouw leven.

Waarom een geheimhoudingsverklaring voorbeeld bekijken?

Op het ogenblik dat er sprake is van vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld tussen twee partijen wordt er niet zelden voor gekozen om een geheimhoudingsverklaring op te laten maken. Een dergelijke verklaring moet voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt gelekt aan derden. Een andere naam voor een geheimhoudingsverklaring is een zogenaamde non-disclosure agreement. Aan de hand van een geheimhoudingsverklaring voorbeeld zou het mogelijk kunnen zijn om als bijvoorbeeld CEO van één van de betrokken bedrijven dit document zelf op te stellen. In de praktijk wordt dit evenwel niet aangeraden. Het is dan ook eigenlijk altijd de beste keuze om hiervoor een beroep te doen op een jurist of advocaat.

Wanneer kan een geheimhoudingsverklaring worden afgesloten?

Voor een geheimhoudingsverklaring geldt dat ze in de praktijk kan worden afgesloten door verschillende bedrijven of partijen. Dit wordt ook meteen duidelijk gemaakt op het ogenblik dat je, je gaat verdiepen in de inhoud van een geheimhoudingsverklaring voorbeeld. Deze overeenkomst kan dan ook van pas komen bij:

● Twee bedrijven die beslissen om samen te gaan werken;
● Een opdrachtgever en een opdrachtnemer bij het toekennen van een opdracht;
● Tussen een werkgever en een werknemer wanneer deze laatste in dienst treedt;

Het spreekt voor zich dat de inhoud van een geheimhoudingsverklaring afhankelijk is van de situatie in kwestie. Bovendien is het ook nog eens van belang om er bij stil te blijven staan dat een geheimhoudingsverklaring niet noodzakelijkerwijs een overeenkomst dient te zijn tussen twee partijen. Het is dan ook in de praktijk perfect mogelijk dat er sprake is van een meerpartijenovereenkomst. Ook hier zal de inhoud van het document logischerwijs op dienen te worden afgestemd. Dat spreekt evenwel voor zich.

Hoe belangrijk is een schriftelijke geheimhoudingsverklaring?

Vroeger werd er bijzonder vaak voor gekozen om in goed vertrouwen zaken te doen. Dat bleek toen veelal goed te werken, maar tegenwoordig is dat anders. De concurrentiestrijd is tegenwoordig vaak zo aanzienlijk dat een mondelinge overeenkomst niet langer wordt gerespecteerd. Bovendien spreekt het voor zich dat een mondeling akkoord om bepaalde informatie geheim te houden ook nooit kan worden gestaafd voor een rechtbank. Met andere woorden, worden er op een zeker ogenblik bepaalde geheimhouding afspraken geschonden? Dan zal je kunnen vaststellen dat je alleen maar je gelijk zal kunnen behalen op het ogenblik dat je de afgesproken bepalingen op papier hebt staan. Door even te kijken naar een geheimhoudingsverklaring voorbeeld kan je zo’n document ook gewoon zelf opstellen.

Rocket Lawyer – Juridische Zaken Makkelijk Gemaakt.

Wat moet er zeker in dit document worden opgenomen?

Er zijn tal van verschillende zaken die niet mogen ontbreken in een geheimhoudingsverklaring. Ook wat dit betreft kan een geheimhoudingsverklaring voorbeeld bekijken je heel wat interessante informatie aanreiken. Wat je sowieso altijd moet vermelden is:

1. De relatie waar beide partijen over beschikken ten opzichte van elkaar;
2. De reden waarom de informatie vertrouwelijk wordt verstrekt;
3. Hetgeen waarop de vertrouwelijke informatie betrekking heeft;
4. Wat de gevolgen kunnen zijn bij het schenden van de geheimhouding;
5. Of de ontvangende partij medewerkers heeft of niet;

Dit laatste is belangrijk omdat het de verplichting is van de ontvangende partij om ook deze medewerkers te binden aan de geheimhoudingsverklaring. Anders is het mogelijk dat bepaalde cruciale bedrijfsinformatie alsnog ongestraft kan worden gelekt.

Waardebepaling bij een bedrijfsovername

Waardebepaling bij een bedrijfsovername

De waardebepaling bij een bedrijfsovername is wellicht wel het meest complexe onderdeel van het hele overnameproces. De verkopende partij heeft meestal al goed nagedacht over de vraagprijs en kan zelfs al een verkoopmemorandum hebben opgesteld. Hierin staat precies beschreven hoe de vraagprijs tot stand is gekomen en geeft gedetailleerde informatie over het bedrijf zelf. Een koper daarentegen wilt natuurlijk weten of de vraagprijs ook redelijk is en is dan ook benieuwd naar de geschatte waarde. In onderstaand artikel leggen we uit hoe een waardebepaling bij een bedrijfsovername wordt vastgesteld en aan de hand van welke criteria de waarde wordt bepaald.

Vuistregels voor de waardebepaling

Vooral bij Mkb’ers wordt er graag gebruik gemaakt van vuistregels, ook wel multiples genoemd om de waarde van een bedrijf te bepalen. Door middel van de volgende formules komt de geschatte waarde tot stand:

 • 5 x de nettowinst
 • 0,75-1,5 x de jaaromzet
 • 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst
 • 4 x EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
 • 5 x EBIT

Dit is maar een greep uit mogelijke variabelen waarmee gerekend wordt. Iedere branche heeft eigenlijk zo zijn eigen set met variabelen die gebruikt worden om de waarde te bepalen. Niet iedere sector kan namelijk met elkaar vergeleken worden en vragen dus om andere rekenmethodes.

Waardebepaling door rentabiliteitswaarde

Naast de standaard vuistregels kan er ook gekozen worden voor waardebepaling bij een bedrijfsovername door middel van de rentabiliteitswaarde. Met deze formule wordt de contante waarde van de verwachte winst berekend. Door deze waarde te kiezen kijkt u wat meer naar de toekomst. De berekening bestaat uit 2 stappen:

 1. Bepaal de winst op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst.
 2. Deel deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen.

Hoewel deze formule de toekomst in acht neemt, wat een koper graag wilt weten, zijn de belangen met deze formule van beide partijen niet helemaal eerlijk of gelijk.

De intrinsieke waarde als uitgangspunt

Een laatste mogelijkheid om de waarde van een bedrijf te bepalen is door de intrinsieke waarde als uitgangspunt te nemen. De intrinsieke waarde is de waarde van het eigen vermogen van de onderneming. In deze formule wordt het totaal van de gebouwen, machines, voorraden, liquide middelen etc., verminderd met schulden. Omdat dit echter een momentopname is maakt het een minder populaire en geschikte methode dan dynamische formules.

Overname-adviseur in de arm nemen

Om u te helpen bij het maken van verstandige en doordachte keuzes, vooral bij grotere bedrijfsovernames, is het prettig dat er een deskundige aanwezig is die het proces kan begeleiden. Zij zijn specialisten die weten hoe ze moeten onderhandelen en kennis hebben van juridische en fiscale vraagstukken. Ook zij kunnen u duidelijk uitleggen hoe de vraagprijs tot stand is gekomen en waarom de waarde van uw bedrijf op een bepaalde hoogte is gesteld.

mediator

Op een respectvolle manier van je partner scheiden doe je zo

Scheiden van je partner is een proces waar je liever niet ingaat. Je beëindigt de relatie met de “liefde van je leven”, gaat waarschijnlijk verhuizen en als je kinderen hebt, zie je die veel minder als eerst. Scheiden is helemaal niet leuk maar we willen het graag wel op meest respectvolle en professionele manier doen om niemand te kwetsen. Maar hoe pak je dit aan? Daarvoor kan je een scheidingsmediator inschakelen. In dit artikel lees je alles over scheiden en wat een mediator voor jou kan betekenen.

Inschakelen coach

Als je het na een tijd niet meer ziet zitten kan het zo zijn dat je een mediator inschakelt. Een mediator kan je zien als een soort coach die jou er doorheen sleept in deze moeilijke periode. Een mediator is goed voor 3 punten:

 • De knoop doorhakken
 • Emoties onder controle te krijgen
 • Verhoudingen vinden

Als eerst helpt een scheidingsmediator met de knoop doorhakken van de moeilijke beslissing. Dit is namelijk moeilijk als je dit alleen moet doen. Bij een scheiding komt veel emotie kijken. Deze moet je onder controle krijgen. Je moet natuurlijk niet uit emoties gaan praten, dit kan namelijk beledigend komen naar je partner toe. Ook kan je dingen zeggen die je anders nooit zal zeggen en hier vervolgens spijt van krijgen. Als laatst helpt deze coach jou met de verhoudingen vinden. Hiermee word bedoeld: de verhoudingen tussen jou en je partner, maar ook de verhoudingen tussen jullie en de kinderen. 

Begeleiding coach

Bij het inschakelen van een coach kan je verschillende begeleidingen kiezen. Als eerst kan je kiezen voor individuele begeleiding. Bij deze begeleiding krijg je persoonlijke advies gesprekken. Tijdens zo’n gesprek kan je nagaan of jou relatie echt ter einde is en ook je gevoel kwijt erover.

Als volgt heb je afgestemde begeleiding. Hiermee ga je met een intake gesprek afspraken over maken. Tijdens afgestemde begeleiding kan je zelf beslissen tot hoever je individuele begeleiding wil en ook hoe veel praktische begeleiding wil.

Als laatst kan je ook een begeleiding aanvragen voor na de scheiding. Een scheiding heeft een grote invloed op je en kan daarom ook je werk en je sociale contacten beïnvloeden. Tijdens de vervolggesprekken word je begeleid in je rouw proces over het verlies van je partner. Het zal lastig zijn om alles op te pakken en daar helpt een mediator je graag mee.

1 2 3 8