De procedure van een letselschadezaak

De procedure van een letselschadezaak – hoe werkt het? 

Een letselschadezaak is een zeer vervelende kwestie. Door roekeloos gedrag of onoplettendheid vanaf de kant van de dader loopt het slachtoffer materiële of immateriële schade op. De schade kan soms licht zijn, maar helaas zijn er ook heftige gevallen. Als je als slachtoffer de oorzaak van het toegedane letsel wil laten bepalen, dan is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen, zoals een letselschade advocaat Utrecht. In dit artikel lees je meer over het verloop van een letselschadezaak.

Wie is aansprakelijk?

In een letselschadezaak wordt er precies gekeken naar wie aansprakelijk is. Als de aansprakelijkheid eenmaal is erkend, is ook duidelijk wie er schadevergoeding moet betalen. De aansprakelijkheid is ook afhankelijk van de situatie waarin het letsel is ontstaan. Bij een ongeval in het verkeer is het vaak degene die te hard rijdt. Bij een bedrijfsongeval is het vaak de werkgever, oftewel het bedrijf. Als je zeker weet dat je genoeg grond hebt voor een goede zaak, laat je dan ook niet tegenhouden door de kosten van de juridische procedure. Letselschade kosten worden betaald door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Kortom, de kosten zijn in de meeste van de gevallen voor de tegenpartij. Het inschakelen van een letselschadeadvocaat is voor slachtoffers dus meestal kosteloos.

Wat is letselschade?

Letselschade bestaat uit materiële of immateriële schade, door een onomkeerbare fout. Het wetsartikel dat erover gaat is 6:96 Burgerlijk Wetboek. Het ontstaat bijvoorbeeld door een fout van het bedrijf waar het slachtoffer werkzaam is of een verkeersongeval. Ook een medische fout kan letselschade tot gevolg hebben. Ter compensatie van het geleden verlies en de schade, kan het slachtoffer een schadevergoeding claimen van de tegenpartij.

wat is letselschade

Hoe hoog is de schadevergoeding?

De som voor de schadevergoeding die voortvloeit uit een letselschadezaak, kan bestaan uit verschillende componenten. Denk hierbij aan medische kosten, kosten voor een psycholoog, het aannemen van een huishoudelijke hulp en schade aan kleren, fiets of auto. Ook kosten voor medicijnen of hulpmiddelen kunnen worden opgenomen in het bedrag voor de schadevergoeding. Een advocaat kan je helpen de dingen daarin mee te nemen, waar je zelf waarschijnlijk niet aan denkt.

Het bedrag van een schadevergoeding is meestal laag in Nederland, in tegenstelling tot de hoge Amerikaanse bedragen die je in de media hoort. Ook hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren. Bijvoorbeeld je leeftijd, de mate en aard van de geleden schade, de ernst van het letsel en de medische behandeling die je daarvoor hebt moeten ondergaan. Onderzoek de zaak goed en laat je altijd bijstaan door een jurist.

Neem een advocaat in de arm

Een advocaat die gespecialiseerd is in letselschadezaken, helpt je als slachtoffer bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Een advocaat geeft je dus ook erkenning van je klacht. Ook weet de advocaat hoe je een gerechtelijke procedure kan opstarten, indien dat nodig is. Verder weet een advocaat ook hoe hij feitelijk bewijs moet omzetten in een juridisch verhaal dat aan een rechter overhandigd moet worden. Het is dus altijd goed om een advocaat in de arm te nemen in het geval van letselschade.