Letselschade in het verkeer

Letselschade in het verkeer: wie is verantwoordelijk?

Er zijn dagelijks honderden verkeersongelukken in Nederland. Gelukkig lopen de meeste ongelukken met een sisser af en komen de betrokkenen er vaak met enkel wat blikschade van af. Er zijn echter ook zeer ongelukkige situaties bekend waarbij er niet alleen sprake is van voertuigschade, maar ook de inzittenden (ernstige) schade oplopen. Indien er sprake is van letselschade in het verkeer, dan is het altijd goed om te weten wie verantwoordelijk is en wat jouw rechten en plichten zijn. In veel gevallen heb je zelfs recht op een schadevergoeding. Schakel daarom altijd een advocaat voor verkeersongeluk in, zodat je zeker weet dat de juiste stappen worden genomen. Maar hoe weet je nu precies wie verantwoordelijk is en hoe kun je een schadevergoeding aanvragen? Dat lees je hier.

Letselschade verkeer

Fietser of voetganger

Zat je tijdens het ongeluk op een fiets of was je aan het lopen? Dan gelden er voor jou speciale regels. In de wet worden voetgangers en fietsers namelijk beschouwd als kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit houdt in dat zij vrijwel altijd in hun recht staan. Zelfs als de aanrijding eventueel voorkomen had kunnen worden als de fietser of voetganger ‘beter opgelet’ hadden. Bij een aanrijding met een motorvoertuig zoals een auto of een bestelbusje, dan zullen zij altijd minimaal 50% van de schade vergoed krijgen.

Letselschade door verkeersongeval tijdens het werk

Ben je voor je werkgever veel onderweg en kom je tijdens deze uren terecht in een verkeersongeval? Dan is het belangrijk om te weten dat de werkgever altijd verantwoordelijk is voor hetgeen wat tijdens werktijden plaatsvindt.

De werkgever is namelijk verplicht om voor dit soort gevallen een speciale verzekering af te sluiten. Indien er iets gebeurt, dan kan hij deze verzekering aanspreken om een schadevergoeding uit te betalen. In sommige gevallen kan de werkgever ook aansprakelijk worden gesteld bij ritten die lijken op woon-werkverkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een rit vanaf een klant naar huis. Dit geldt vaak gewoon nog als werktijd, waarbij de werkgever verantwoordelijk blijft.

Wil je precies weten hoe dit zit? Neem dan contact op met een letselschadebureau Utrecht. Deze weet precies te vertellen in hoeverre jouw werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden.

Verkeersongevallen waarbij het slachtoffer jonger dan 14 jaar is

Voor kinderen jonger dan 14 jaar gelden ook speciale regels. Zij worden extra beschermd door de wet. Hierbij gaat de wetgeving er van uit dat kinderen op deze leeftijd het verkeer nog niet goed kunnen overzien en daarbij soms fouten maken. Wanneer zij bij een ongeval met een gemotoriseerd voertuig betrokken raken, dan zal de schade die zij oplopen altijd voor de volledige 100 procent worden vergoed. Zelfs wanneer dit hun eigen schuld was.

Eenzijdig ongeval

Natuurlijk komt het ook voor dat een ongeval niet meerdere partijen betreft, maar enkel door jou alleen is ontstaan. Bijvoorbeeld omdat je tegen een paaltje of boom bent gereden. Dit betekent echter niet dat de kans op een schadevergoeding helemaal verkeken is. In sommige gevallen heb je hier namelijk nog steeds recht op. Dit geldt wanneer je een in- of opzittendenverzekering hebt afgesloten. Deze verzekering keert uit, ongeacht de schuldvraag en of het wel of niet een eenzijdig ongeval was.

 

De procedure van een letselschadezaak

De procedure van een letselschadezaak – hoe werkt het? 

Een letselschadezaak is een zeer vervelende kwestie. Door roekeloos gedrag of onoplettendheid vanaf de kant van de dader loopt het slachtoffer materiële of immateriële schade op. De schade kan soms licht zijn, maar helaas zijn er ook heftige gevallen. Als je als slachtoffer de oorzaak van het toegedane letsel wil laten bepalen, dan is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen, zoals een letselschade advocaat Utrecht. In dit artikel lees je meer over het verloop van een letselschadezaak.

Wie is aansprakelijk?

In een letselschadezaak wordt er precies gekeken naar wie aansprakelijk is. Als de aansprakelijkheid eenmaal is erkend, is ook duidelijk wie er schadevergoeding moet betalen. De aansprakelijkheid is ook afhankelijk van de situatie waarin het letsel is ontstaan. Bij een ongeval in het verkeer is het vaak degene die te hard rijdt. Bij een bedrijfsongeval is het vaak de werkgever, oftewel het bedrijf. Als je zeker weet dat je genoeg grond hebt voor een goede zaak, laat je dan ook niet tegenhouden door de kosten van de juridische procedure. Letselschade kosten worden betaald door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Kortom, de kosten zijn in de meeste van de gevallen voor de tegenpartij. Het inschakelen van een letselschadeadvocaat is voor slachtoffers dus meestal kosteloos.

Wat is letselschade?

Letselschade bestaat uit materiële of immateriële schade, door een onomkeerbare fout. Het wetsartikel dat erover gaat is 6:96 Burgerlijk Wetboek. Het ontstaat bijvoorbeeld door een fout van het bedrijf waar het slachtoffer werkzaam is of een verkeersongeval. Ook een medische fout kan letselschade tot gevolg hebben. Ter compensatie van het geleden verlies en de schade, kan het slachtoffer een schadevergoeding claimen van de tegenpartij.

wat is letselschade

Hoe hoog is de schadevergoeding?

De som voor de schadevergoeding die voortvloeit uit een letselschadezaak, kan bestaan uit verschillende componenten. Denk hierbij aan medische kosten, kosten voor een psycholoog, het aannemen van een huishoudelijke hulp en schade aan kleren, fiets of auto. Ook kosten voor medicijnen of hulpmiddelen kunnen worden opgenomen in het bedrag voor de schadevergoeding. Een advocaat kan je helpen de dingen daarin mee te nemen, waar je zelf waarschijnlijk niet aan denkt.

Het bedrag van een schadevergoeding is meestal laag in Nederland, in tegenstelling tot de hoge Amerikaanse bedragen die je in de media hoort. Ook hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren. Bijvoorbeeld je leeftijd, de mate en aard van de geleden schade, de ernst van het letsel en de medische behandeling die je daarvoor hebt moeten ondergaan. Onderzoek de zaak goed en laat je altijd bijstaan door een jurist.

Neem een advocaat in de arm

Een advocaat die gespecialiseerd is in letselschadezaken, helpt je als slachtoffer bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Een advocaat geeft je dus ook erkenning van je klacht. Ook weet de advocaat hoe je een gerechtelijke procedure kan opstarten, indien dat nodig is. Verder weet een advocaat ook hoe hij feitelijk bewijs moet omzetten in een juridisch verhaal dat aan een rechter overhandigd moet worden. Het is dus altijd goed om een advocaat in de arm te nemen in het geval van letselschade.