Juridisch advies voor ondernemers: waar moet u op letten?

Juridisch advies is van groot belang voor particulieren en bedrijven die te maken hebben met juridische vraagstukken of geschillen. Een juridisch adviseur kan u helpen bij het oplossen van uw probleem en kan u adviseren over de te nemen stappen en mogelijke oplossingen.

Diverse juridische kwesties

Een juridisch adviseur kan u helpen bij diverse juridische kwesties, zoals het opstellen van contracten, het beoordelen van overeenkomsten, het adviseren over arbeidsrecht, familierecht, huurrecht, enzovoort. Ook kan hij of zij u bijstaan bij juridische conflicten, zoals een geschil met uw werkgever, een geschil over een contract of een aansprakelijkheidskwestie.

Veel voordelen

Het inschakelen van een juridisch adviseur kan veel voordelen hebben. Zo kan hij of zij u helpen om juridische problemen te voorkomen, door u te adviseren over de juiste contracten en voorwaarden. Ook kan een juridisch adviseur u helpen om tijd en geld te besparen, door u te adviseren over de beste oplossing voor uw probleem en u te helpen bij het nemen van de juiste stappen.

Een ander voordeel van het inschakelen van een juridisch adviseur is dat hij of zij u kan bijstaan in een juridische procedure. Dit kan erg waardevol zijn, aangezien een juridische procedure vaak ingewikkeld is en veel tijd en energie kan kosten. Een juridisch adviseur kan u hierbij ondersteunen en u helpen om de beste uitkomst te bereiken.

Kiezen van een juridisch adviseur

Bij het kiezen van een juridisch adviseur is het belangrijk om te letten op zijn of haar ervaring en expertise. Zoekt u bijvoorbeeld hulp bij een arbeidsrechtelijke kwestie, dan is het belangrijk om een juridisch adviseur te kiezen die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de tarieven en de manier van werken van de juridisch adviseur.

In veel gevallen kunt u een gratis intakegesprek aanvragen bij een juridisch adviseur. Dit is een goed moment om te kijken of u een klik heeft met de adviseur en om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke situatie. Ook kunt u tijdens dit gesprek afspraken maken over de tarieven en de te nemen stappen.

Waardevolle investering

Al met al is juridisch advies een waardevolle investering als u te maken heeft met juridische vraagstukken of geschillen. Door de juiste juridisch adviseur te kiezen en tijdig juridisch advies in te winnen, kunt u veel problemen voorkomen en de beste uitkomst bereiken voor uw zaak.

Waarom word ik als bestuurder aansprakelijk gesteld

Bent u bestuurder van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv, nv, vereniging of stichting? Dan bent u meestal niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen van uw organisatie. . Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Lees hieronder wanneer en waarom u wel als bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld.

U bent niet zomaar aansprakelijk

Wees gerust, als bestuurder ben je niet zomaar aansprakelijk. Als bestuurder moet je kennelijk onbehoorlijk bestuurd hebben om aansprakelijk gesteld te worden. Bestuurders zijn overigens gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid binnen de onderneming; zij kunnen namelijk ieder voor zich aansprakelijk worden gesteld als door dat beleid belastingen en premies onbetaald blijven.

Voorbeelden wanneer u aansprakelijk kan worden gesteld

Een paar voorbeelden van wanneer u als bestuurder wel aansprakelijk kan worden gesteld:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbeleid
  • Niet ingeschreven bij de KVK
  • Onrechtmatige daad
  • Aansprakelijkheid bij betalingen aan Belastingdienst

Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbeleid

Voert u uw taken als bestuurder niet goed uit? Dan kan de rechtspersoon u aansprakelijk stellen voor de schade die daardoor is ontstaan. Dit wordt ook wel ‘interne bestuurdersaansprakelijkheid’ genoemd. Uw taken niet goed uitvoeren klinkt wat kort door de bocht. Het gaat namelijk echt om ernstig verwijt. Voorbeeld: u heeft de administratie ernstig verwaarloost en daardoor is uw vereniging of bv in de problemen gekomen. Of omdat u een lening heeft afgesloten tegen een veel te hoge rente. Het kan voorkomen dat de stichting of vereniging failliet gaat door het wanbeleid van de bestuurder.

Niet ingeschreven bij de KVK

Is de rechtspersoon wel officieel opgericht via de notaris, maar staat deze nog niet ingeschreven bij de KVK? Dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van en namens de rechtspersoon.

Persoonlijk aansprakelijk bij onrechtmatige daad

U kunt als bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de gedupeerden. Een voorbeeld daarvan is wanneer u iets koopt terwijl u weet dat uw organisatie de kosten daarvan niet kan betalen. Degene die u dan persoonlijk aansprakelijk kan stellen is de verkoper voor de openstaande schuld. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt tegen het risico van persoonlijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid bij betalingen aan Belastingdienst en UWV

Wanneer belastingen en/of premies niet betaald kunnen worden, dan moet de belastingdienst dit op tijd weten. Wanneer dat niet (op tijd) gebeurt, dan bent u en uw medebestuurders aansprakelijk. Elke bestuurder kan een melding maken van betalingsonmacht. Deze melding moet wel rechtsgeldig zijn. Dit is het geval wanneer de melding schriftelijk is ingediend vóór een bepaalde tijd. Als u schulden heeft bij de Belastingdienst of het UWV en er is sprake van onbehoorlijk bestuur, dan moet u deze schulden betalen uit uw privévermogen. U kunt hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de belastingdienst om aan te geven dat u het er niet mee eens bent.

Wanneer kan ik als bestuurder niet aansprakelijk worden gesteld?

U weet nu wanneer u als bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. De bestuurdersaansprakelijkheid geldt alleen niet voor ondernemers in bijvoorbeeld een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof) of een (commanditaire) maatschap. Dat Dat komt omdat deze ondernemers al persoonlijk aansprakelijk zijn voor het betalen voor de belastingen en de premies. De bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook niet voor bestuurders van stichtingen of verenigingen zonder commerciële activiteiten.

Juridisch advies voor iedereen

Juridisch advies voor iedereen

Heb jij een probleem. Soms heb je weleens problemen met iemand of een organisatie. Dit kan een bedrijf, persoon of een overheid zijn. Hoe haal je dan je gelijk? Het ultieme gelijk waarin iedereen zich heeft te houden is het gelijk van de rechtbank. Als je echter de wetten van Nederland bekijkt zie je wel erg dikke boeken vol met wetten. Dan heb je juridisch advies nodig. Waar bestaat het ideale advies uit? Waar moet je op letten?

Juridisch advies de mediator

Iedereen heeft wel eens advies nodig. Het is echter nog beter als je een langdurige procedure kunt vermijden. Dat scheelt alle partijen een hoop advocaatkosten en rechtbank kosten. Het is niet altijd nodig om van een probleem een rechtszaak te maken. Soms is het probleem een misverstand en kan dit misverstand de wereld uit geholpen worden door simpelweg te praten. Advies aanvragen in een vroeg stadium kan dus veel kosten schelen. De juridisch adviseur kan als mediator optreden en voor beide partijen een wenselijke oplossing vinden.

Laagdrempelig advies

Voor sommige mensen is een juridische procedure eng. Ze denken dat ze gelijk hebben in het conflict maar zien dit liever niet beoordeelt door een rechter. Het is voor mensen soms moeilijk en intimiderend om dan Juridisch advies in te winnen. Het is dan ook belangrijk om een juridisch adviesbureau te vinden dat zeer laagdrempelig is. Een juridisch adviseur die niet alleen een professional is op zijn vakgebied, maar ook het geduld heeft om dit in gewone taal uit te leggen aan jou.

De gerechtelijke procedure en begeleiding

Een gerechtelijke procedure aangaan is niet niks. De verhoudingen, met de persoon of organisatie die tegenover jou staat, moet tot het dieptepunt zijn gedaald. Juist dan heb je dringend advies nodig. Maar er komt meer bij kijken dan iemand die de taal van de wet spreekt. Je hebt iemand nodig die het ook kan uitleggen en jou begeleid tijdens de procedure.

Als je juridisch advies inschakelt willen de meeste mensen drie dingen naast professionaliteit. Ze willen iemand die het conflict oplost en het liefst zonder tussenkomst van een rechtbank. Daarnaast willen ze hulp van iemand die naar ze luistert en dat de toegang laagdrempelig is. Ten slotte willen mensen die tijdens een juridische procedure het goed kan uitleggen en hen begeleidt.

Hulp nodig bij het innen van schulden.v3

Hulp nodig bij het innen van schulden?

Als ondernemer krijgt u wel eens te maken met klanten die niet of niet tijdig betalen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Vaak vergeet de klant de rekening, omdat hij of zij deze voor zich uit had geschoven. Wanneer u deze schuldenaar aan de openstaande schuld herinnert, zal deze het bedrag waarschijnlijk alsnog overmaken. Maar dit is niet altijd het geval. Sommige schuldenaren proberen bewust onder de betaling uit te komen. Ze zijn het niet met de factuur eens of willen gewoon niet betalen. Deze gevallen zijn een stuk lastiger en vereisen meer aandacht. En daar heeft u als ondernemer eigenlijk geen tijd voor. Dus gaat u op zoek naar hulp bij het innen van de schulden. Maar bij wie kunt u dan terecht?

Hulp bij het innen van schulden

Veel ondernemers laten het sturen van facturen en doen van incasso’s aan een incassobureau over. Hoewel de hulp van een incassobureau juridisch gezien geen enkel voordeel oplevert, kunt u wel veel tijd en energie besparen door het sturen van aanmaningen uit te besteden. Zij hebben de tijd en de systemen die nodig zijn om hun werkzaamheden effectief uit te voeren en zijn bovendien een voordelige oplossing. De kosten van een incassobureau worden op de schuldenaar verhaald middels incassokosten. Maar wanneer het incassobureau ook nul op rekest krijgt, komt u ook met deze hulp niet verder. U zult dan gerechtelijke stappen moeten ondernemen en daar is een incassobureau niet geschikt voor.

Schakel een deurwaarder in

Gelukkig kan een deurwaarder u wel verder helpen als een rechter aan uw zaak te pas moet komen. Een deurwaarder heeft meer rechten dan een incassobureau. Een deurwaarder kan alles wat een incassobureau kan, en meer. Ee deurwaarder heeft wel een vonnis van de rechter nodig om zijn wettelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. Gemeentes, het UWV, DUO, CJIB en de Belastingdienst kunnen een deurwaarder inschakelen om beslag te laten leggen zonder dwangbevel. Naast beslaglegging kan een deurwaarder ook een dagvaarding uitbrengen en een woning laten ontruimen.

Duidelijkheid en transparantie

U bent als ondernemer natuurlijk bewust van het belang dat uw betalingen correct en tijdig binnenkomen. Neem uw verantwoordelijkheid door heel duidelijk te zijn over de financiële situatie. Communiceer welke kosten u in rekening brengt, hoe de betaling moet geschieden en wanneer het bedrag uiterlijk op uw rekening moet staan. Wees transparant op uw facturen, zodat direct duidelijk wordt welke werkzaamheden u heeft uitgevoerd. Zo voorkomt u misverstanden en dus klanten die niet willen betalen. Toch kan het niet voorkomen worden dat klanten schulden opbouwen. Kijk eens op stalmandeurwaarders.nl om te ontdekken wat een deurwaarderskantoor precies voor u kan betekenen.

Waarom word ik beschuldigd van verzekeringsfraude.v1

Waarom word ik beschuldigd van verzekeringsfraude?

U bent al jaren verzekerd bij dezelfde verzekeraar en maakt maandelijks uw premie over. U zorgt ervoor dat het bedrag keurig op tijd wordt overgemaakt en heeft nog nooit een schadeclaim ingediend. Dan gebeurt er iets waardoor u denkt aanspraak te maken op een vergoeding. U doet uw best om de situatie zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw als mogelijk te melden bij de verzekeraar, zodat u niets verweten kan worden. Maar na enkele weken krijgt u bericht van uw verzekeraar. Tot uw verbazing krijgt u geen schadevergoeding, maar een beschuldiging van verzekeringsfraude. Waarom? En wat moet u nu doen?

Ik word ten onrechte beschuldigd

Het is mogelijk dat u fraude heeft gepleegd. U heeft dan bewust zaken verhuld, aangepast of overdreven. U laat bijvoorbeeld bewust na om te melden dat uw deur niet op slot was tijdens de inbraak of u geeft aan dat uw horloge van €50,00 het tienvoudige heeft gekost. Dat u in een dergelijk geval beschuldigd wordt van verzekeringsfraude mag dan niet als een verrassing komen. Maar er zijn ook gevallen waarin u helemaal niet gesjoemeld heeft met de feiten. U heeft uw schadeclaim naar eer en geweten ingevuld en toch wordt u beschuldigd van fraude. Helaas komt dit vaker voor dan u denkt. Maar dat is geen reden tot paniek. Met de juiste hulp wordt de situatie opgelost.

Schakel juridische bijstand in

Wanneer we spreken van verzekeringsfraude bedoelen we het bewust frauderen. Een foutje in uw schadeclaim is niet handig, maar het is geen fraude als u dit niet bewust doet. Soms is dit een grijs gebied. Een advocaat verzekeringsrecht kan u dan bijstaan. Maar we gaan er nu even vanuit dat uw claim feitelijk juist is. U heeft alles perfect beschreven, maar krijgt toch die beschuldiging van de verzekeraar. Verzekeraars zijn soms geneigd om een claim af te wimpelen met een beschuldiging van fraude, zonder gedegen onderzoek te doen. Omdat niet iedereen stappen onderneemt tegen zijn of haar verzekeraar, komen ze hier nog vaak mee weg ook. Schakel bij een onterechte beschuldiging daarom altijd een advocaat in als uw verzekeraar niet ingaat op uw reactie. Op advocatenkantoorphea.nl kunt u meer informatie vinden over het inschakelen van een advocaat verzekeringsrecht.

De afhandeling van uw zaak

Met een advocaat in de arm staat u sterker dan alleen. Een advocaat weet precies hoe het verzekeringsrecht in elkaar steekt en kan u dus adviseren over uw zaak. Uw advocaat kan een schikking treffen met de verzekeraar of gerechtelijke stappen tegen uw verzekeraar ondernemen. Uw advocaat handelt altijd in overleg met u. Bij een gerechtelijke procedure moet een verzekeraar kunnen bewijzen dat u gefraudeerd heeft. En dat kan nog wel eens lastig worden voor uw verzekeraar, aangezien u onschuldig bent.

 

1 2