mediation erfgenamen

Mediation met erfgenamen om conflict te voorkomen

Als er sprake is van verdriet en rouw kan het heel goed zijn dat de emoties extreem hoog oplopen. Erfgenaam worden is niet zomaar iets en iedereen beleeft dat op een andere manier. Sommige mensen zijn zakelijk en juist blij met de erfenis en er zijn ook erfgenamen die enorm veel verdriet hebben en hierdoor niet blij zijn met de erfenis. Dit kan al snel wrijving opleveren. Zeker als er ook sprake is van erfgenamen die niet zo’n sterke emotionele band hebben met de overledene. Meestal is dit een kwestie van onbegrip. Je kan gewoon niet begrijpen dat iemand anders hier zo koel over kan doen terwijl jij iemand bent verloren waar je ontzettend veel van houdt. Tegelijkertijd moet je ook nog de erfenis afwikkelen. Ondanks de frictie tussen de erfgenamen moet dit toch samen gebeuren en daar ontstaan vaak de problemen. Om grote conflicten te voorkomen wordt dan ook vaak aangeraden om Merlijn mediation in te schakelen.

Wat te doen bij conflicten?

Zodra de erfgenamen niet goed met elkaar op kunnen schieten of door de emoties niet tot een akkoord kunnen komen is het mogelijk om de verdeling te laten uitvoeren door de rechter. Dit is volgens de wet bepaald. Wel geeft dit nog meer problemen voor de onderlinge relaties tussen de erfgenamen. Het is dan ook de vraag of die relatie dan nog goed komt als de erfenis is afgehandeld. Een goede andere optie is het inschakelen van een mediator. Een mediator heeft altijd een mediation opleiding gevolgd die hem of haar de nodige handvaten heeft gegeven om te bemiddelen bij lastige situaties. Je kunt de mediator zien als een onafhankelijk tussenpersoon die de erfenis in goede banen probeert te leiden. Hierbij is er geen sprake van verschil tussen de erfgenamen en wordt de situatie simpelweg beoordeeld door iemand die buiten het conflict staat. Dat kan er meestal voor zorgen dat de erfgenamen anders naar de situatie kijken en hun emoties niet te hoog op laten lopen. Samen met de mediator ga je opzoek naar een passende oplossing die alle partijen tevreden stelt.

wat te doen bij conflcten

Is mediation altijd een geschikte oplossing?

In principe is mediation altijd mogelijk. Er zijn echter wel voorwaarden waaraan je moet voldoen om de mediation sessies te laten slagen. Zo moeten alle erfgenamen bereid zijn om in gesprek te gaan met de mediator. En daarmee bedoelen we ook dat ze actief helpen zoeken naar een oplossing. Zodra er 1 persoon is die de erfenis niet op deze manier wilt afhandelen is het niet mogelijk om dit op deze manier op te lossen en zal de rechter eraan te pas moeten komen. Als het slechts gaat om 1 erfgenaam die niet open staat voor mediation is het ook nog mogelijk dat de mediator apart met hem of haar gaat zitten. Hierin legt hij precies uit wat de mediationprocedure is en kijkt hij samen met deze persoon of er een reële kans bestaat dat jullie er samen uit kunnen komen. Zodra de mediator toestemt met de sessies is de kans maar heel klein dat dit niet gaat lukken.

Voordelen mediation

 • Een mediator is opgeleid om te bemiddelen in lastige en emotionele situaties.
 • Een mediator stelt alle belangen gelijk en zoekt naar een eerlijke oplossing. Als de zaak naar de rechter gaat bestaat er een kans dat sommige mensen benadeeld zullen worden.
 • Een mediator probeert conflicten tussen de erfgenamen te voorkomen. Dat is niet alleen fijn voor de huidige situatie, maar ook voor de toekomst. Ook overige familieconflicten kunnen aan bod komen, waardoor de lucht geklaard wordt en jullie in de toekomst beter met elkaar om kunnen gaan.
verkeersongeval

Verkeersongeval, wie is aansprakelijk?

Er zijn verschillende ongevallen mogelijk, waarbij het in elk geval afzonderlijk moet uitwijzen die er aansprakelijk kan worden gesteld. Hieronder zijn de situaties opgesomd, met daarbij de aansprakelijkheid.

Twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers

In dit geval zijn beide partijen aansprakelijk en moeten opdraaien voor eigen schade. De schade wordt enkel vergoed wanneer het een fout is van de andere partij. Uw schade is namelijk een gevolg van die fout.

Een gemotoriseerde en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Wettelijk zijn jongeren (lees: jonger dan 14 jaar) extra beschermd. Wanneer er een deelnemer jonger dan 14 jaar in ‘het spel’ is, is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk. De schade van de bestuurder zelf hangt af van de te geleden schade. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestuurder rekening moet houden met fouten van zwakkere verkeersdeelnemers.

Is de deelnemer 14 jaar of ouder, is de bestuurder nog steeds aansprakelijk. Wel krijgt de 14 jaar of oudere deelnemer minimaal 50% schade vergoedt. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de verdeling fout en partijen.

Twee niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Beide partijen draaien op voor eigen schade. De schade wordt enkel vergoed wanneer het een fout is van de andere partij. Uw schade is namelijk een gevolg van die fout.

Eenzijdig ongeval

U draait op voor uw eigen schade, omdat het ‘uw eigen schuld’ zou zijn. Een eenzijdig ongeval is een ongelijk met één auto, één fietser of één voetganger betrokken. Voorbeeld: u tikt met uw auto tegen een lantaarnpaal aan.

Dek uw financiële  risico’s af

Bent u op zoek naar het efficiënt verzekeren van uw automotive? Het kan voorkomen dat u als ZZP’er veelal automotive dient te verzekeren. CHEAPP heeft een breed aanbod van vervoersverzekeringen:

 • Bedrijfsautoverzekering
 • Bestelautoverzekering
 • Zakelijke autoverzekering
 • Vrachtwagenverzekering

Wanneer u een wagenpark vol personenauto’s, bestelwagens of vrachtauto’s heeft, brengt dit behoorlijk wat risico’s met zich mee. De wagenparkverzekering van CHEAPP haalt dit (financiële) risico weg. Met deze wagenparkverzekering, verzekert u in één keer al uw bedrijfsauto’s, personenauto’s of vrachtauto’s.

Vergelijken van verzekeraars

CHEAPP.nl helpt u te vergelijken tussen alle gerenommeerde verzekeraars in Nederland. Zo krijgt een duidelijk overzicht welke wagenparkverzekering het beste bij uw zakelijke situatie past. Door wagenparkverzekeringen te vergelijken, kunt u tot wel honderden, soms duizenden euro’s besparen.

Door alle verzekeringen bij één verzekeraar onder te brengen bespaart u niet alleen tijd, maar ontvangt u ook nog eens korting. Bijkomend voordeel van een wagenparkverzekering is dat u minder administratie hoeft bij te houden, omdat de verzekering geldt als soort overkoepelende verzekering over alles wat in uw wagenpark staat.

Wat is verzekerd met een wagenparkverzekering?

De verzekering geldt niet alleen voor personenauto’s, bedrijfsauto’s of vrachtauto’s. Naast deze voertuigen verzekert de verzekering ook alle aanhangers, trailers en opleggers.

Let wel dat u bij de wagenparkverzekering wel een minimale hoeveelheid bedrijfsvoertuigen van 10 auto’s nodig is.

Een wagenpark is in iedere (zakelijke) situatie anders, dus geldt de verzekering als maatwerk. De dekking hangt dus af van de grootte van het wagenpark. Het exacte premiebedrag van een wagenparkverzekering hangt onder andere af van de volgende punten:

 • Preventiemaatregelingen voor schade en diefstal
 • De grootte van uw wagenpark
 • Het schadeverloop van de afgelopen jaren
 • Het gebruik van de auto’s
 • De type auto’s in uw wagenpark
 • De eventuele aanvullende verzekeringen

Kortom: eenvoudig en snel vergelijken van alle verzekeraars, het voordelig afsluiten van uw zakelijke verzekeringen en indien gewenst persoonlijk advies. Dat is CHEAPP!

 • Eenvoudig vergelijken én afsluiten
 • Een (forse) kostenbesparing
 • Keuze uit alle verzekeraars van Nederland
 • 24/7 vergelijken en afsluiten

Telefonisch, persoonlijk advies snelle, gratis opzegservice

geschil

Geschilregeling

Geschillen die zijn gerezen c.q. rijzen over (de kwaliteit van) onze dienstverlening of de hoogte van onze declaratie(s) zijn onderworpen aan de volgende interne klachten- en geschillenregeling: 

 1. Op onze dienstverlening is de Geschillen­regeling Advocatuur niet van toepassing. Uitsluitend onze interne klachten- en geschillenregeling wordt toegepast.
 2. Klachten over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie kunnen worden voorgelegd aan de N.V.. Binnen de N.V. is een lid daarvan – hierna genoemd ‘klachtenfunctionaris‘ – belast met de afhandeling van klachten.
 3. Klachten dienen schriftelijk en onder opgave van redenen te worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris binnen een termijn van drie maanden na het moment waarop klager kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 4. De klachtenfunctionaris neemt de klacht onmiddellijk in behandeling en bevestigt dat schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de klacht is binnengekomen. Zo nodig verzoekt de klachtenfunctionaris om nadere (schriftelijke of mondelinge) inlichtingen of een nadere toelichting.
 5. Onmiddellijk nadat de klacht en/of de nadere toelichting hem heeft bereikt treedt de klachtenfunctionaris in contact met de behandelende advocaat en verzoekt hem om een reactie op de klacht. Als de klachtenfunctionaris zelf de zaak heeft behandeld draagt hij de behandeling van de klacht onmiddellijk aan een ander lid van de N.V. over.
 6. Indien daartoe aanleiding bestaat belegt de klachtenfunctionaris een bespreking ten kantore van de N.V. waarbij klager en de behandelende advocaat in de gelegenheid worden gesteld tot hoor en wederhoor.
 7. De klachtenfunctionaris neemt – al dan niet na toepassing van hoor en wederhoor – een beslissing omtrent de klacht die zoveel mogelijk gericht zal zijn op het wegnemen van de (oorzaken van) de klacht. Hij doet daartoe in die gevallen die zich daartoe lenen een schriftelijk voorstel aan de klager en stelt hem in de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.
 8. Het streven van de N.V. is er steeds op gericht om de afhandeling van een klacht met de grootst mogelijke voortvarendheid en zorgvuldigheid af te ronden. Indien een klacht niet door een dergelijke afhandeling kan worden tenietgedaan staat het de klager vrij de normale rechtsmiddelen te bewandelen. Ook op deze klachten- en geschillenregeling zijn hierna afgedrukte de algemene voorwaarden van toepassing.
1 2