verkeersongeval

Verkeersongeval, wie is aansprakelijk?

Er zijn verschillende ongevallen mogelijk, waarbij het in elk geval afzonderlijk moet uitwijzen die er aansprakelijk kan worden gesteld. Hieronder zijn de situaties opgesomd, met daarbij de aansprakelijkheid.

Twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers

In dit geval zijn beide partijen aansprakelijk en moeten opdraaien voor eigen schade. De schade wordt enkel vergoed wanneer het een fout is van de andere partij. Uw schade is namelijk een gevolg van die fout.

Een gemotoriseerde en een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Wettelijk zijn jongeren (lees: jonger dan 14 jaar) extra beschermd. Wanneer er een deelnemer jonger dan 14 jaar in ‘het spel’ is, is de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk. De schade van de bestuurder zelf hangt af van de te geleden schade. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestuurder rekening moet houden met fouten van zwakkere verkeersdeelnemers.

Is de deelnemer 14 jaar of ouder, is de bestuurder nog steeds aansprakelijk. Wel krijgt de 14 jaar of oudere deelnemer minimaal 50% schade vergoedt. De overige 50% wordt verdeeld afhankelijk van de verdeling fout en partijen.

Twee niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Beide partijen draaien op voor eigen schade. De schade wordt enkel vergoed wanneer het een fout is van de andere partij. Uw schade is namelijk een gevolg van die fout.

Eenzijdig ongeval

U draait op voor uw eigen schade, omdat het ‘uw eigen schuld’ zou zijn. Een eenzijdig ongeval is een ongelijk met één auto, één fietser of één voetganger betrokken. Voorbeeld: u tikt met uw auto tegen een lantaarnpaal aan.

Dek uw financiële  risico’s af

Bent u op zoek naar het efficiënt verzekeren van uw automotive? Het kan voorkomen dat u als ZZP’er veelal automotive dient te verzekeren. CHEAPP heeft een breed aanbod van vervoersverzekeringen:

 • Bedrijfsautoverzekering
 • Bestelautoverzekering
 • Zakelijke autoverzekering
 • Vrachtwagenverzekering

Wanneer u een wagenpark vol personenauto’s, bestelwagens of vrachtauto’s heeft, brengt dit behoorlijk wat risico’s met zich mee. De wagenparkverzekering van CHEAPP haalt dit (financiële) risico weg. Met deze wagenparkverzekering, verzekert u in één keer al uw bedrijfsauto’s, personenauto’s of vrachtauto’s.

Vergelijken van verzekeraars

CHEAPP.nl helpt u te vergelijken tussen alle gerenommeerde verzekeraars in Nederland. Zo krijgt een duidelijk overzicht welke wagenparkverzekering het beste bij uw zakelijke situatie past. Door wagenparkverzekeringen te vergelijken, kunt u tot wel honderden, soms duizenden euro’s besparen.

Door alle verzekeringen bij één verzekeraar onder te brengen bespaart u niet alleen tijd, maar ontvangt u ook nog eens korting. Bijkomend voordeel van een wagenparkverzekering is dat u minder administratie hoeft bij te houden, omdat de verzekering geldt als soort overkoepelende verzekering over alles wat in uw wagenpark staat.

Wat is verzekerd met een wagenparkverzekering?

De verzekering geldt niet alleen voor personenauto’s, bedrijfsauto’s of vrachtauto’s. Naast deze voertuigen verzekert de verzekering ook alle aanhangers, trailers en opleggers.

Let wel dat u bij de wagenparkverzekering wel een minimale hoeveelheid bedrijfsvoertuigen van 10 auto’s nodig is.

Een wagenpark is in iedere (zakelijke) situatie anders, dus geldt de verzekering als maatwerk. De dekking hangt dus af van de grootte van het wagenpark. Het exacte premiebedrag van een wagenparkverzekering hangt onder andere af van de volgende punten:

 • Preventiemaatregelingen voor schade en diefstal
 • De grootte van uw wagenpark
 • Het schadeverloop van de afgelopen jaren
 • Het gebruik van de auto’s
 • De type auto’s in uw wagenpark
 • De eventuele aanvullende verzekeringen

Kortom: eenvoudig en snel vergelijken van alle verzekeraars, het voordelig afsluiten van uw zakelijke verzekeringen en indien gewenst persoonlijk advies. Dat is CHEAPP!

 • Eenvoudig vergelijken én afsluiten
 • Een (forse) kostenbesparing
 • Keuze uit alle verzekeraars van Nederland
 • 24/7 vergelijken en afsluiten

Telefonisch, persoonlijk advies snelle, gratis opzegservice

Wat je moet weten over plagiaat en auteursrecht

Wat je moet weten over plagiaat en auteursrecht

Op het wereld wijde web wordt plagiaat gepleegd. Er wordt klakkeloos content overgenomen van andere sites. Dat kunnen teksten en afbeeldingen zijn. Vaak zijn eigenaren van websites niet bewust dat ze door teksten en/of afbeeldingen te kopiëren inbreuk maken op het auteursrecht, terwijl dat dus wel het geval is.

Wat is auteursrecht?

Op het moment dat jij iets maakt waarin men kan zien dat jij de maker bent ontstaat auteursrecht. Er moet sprake zijn van een duidelijke persoonlijke stempel. Jij als maker hebt als enige te allen tijde het recht om je werk te exploiteren. Je kunt er wel voor kiezen om het auteursrecht over te dragen. Zo kun je een licentie uitgeven. Iemand heeft dan het gebruiksrecht. Jij als maker behoudt het auteursrecht.

Wat is plagiaat?


In het handboek Auteursrecht wordt plagiaat omschreven als datgene wat door iemand wordt gepresenteerd als iets origineels en oorspronkelijks, terwijl dit dus niet het geval is. Er is sprake van een nabootsing. Dat kan een gehele nabootsing zijn of een deel. Het woord plagiaat is overigens officieel geen wettelijk begrijp. In de Nederlandse Auteurswet wordt het woord plagiaat niet gebruikt.

Het kopiëren van webteksten


Wanneer je teksten voor je site nodig hebt is het aan te raden om vanzelfsprekend geen teksten te kopiëren van je concurrentie. Je concurrent zal hier natuurlijk allesbehalve blij mee zijn en bovendien kun je met het wetboek van strafrecht te maken krijgen. De kans bestaat dus dat je vroeg of laat een brief van een advocaat krijgt. Overigens bestaat er wel zoiets als citaatrecht (artikel 15a van de Auteurswet). Je mag dus in je teksten citeren.

Voorts is het zo dat gekopieerde teksten niet helpen om beter te ranken in een zoekmachine als Google. Plagiaat wordt vaak afgestraft door zoekmachines. Het is dus een kwestie om unieke SEO webteksten te laten schrijven. Hier heb je dus alleen maar voordeel van. Uiteraard kost het laten schrijven van teksten geld, maar het is een investering die het vaak wel waard is. Bovendien zit je niet te wachten op een brief van een advocaat of een website die door geplagieerde teksten minder goed scoort.

Het kopiëren van afbeeldingen


Niet alleen het kopiëren van teksten wordt afgeraden. Ook het gebruiken van andermans afbeeldingen is onverstandig, want je kunt te maken met vervelende brieven. Zo zijn veel stockphoto bedrijven nogal bedreven in het sturen van brieven met claims van meer dan duizend euro. Zij staan in veel gevallen in hun recht, omdat er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Al met al is het zeer onverstandig om zowel teksten als afbeeldingen te kopiëren. Heb je zelf een (dreigende) brief gekregen van een advocaat? Dan is het aan te raden om informatie in te winnen bij een juridisch specialist.

Advocaten - advocaat

Letselschade wat is dat?

Misschien heb je wel eens van letselschade gehoord, maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Bij letselschade kan het gaan over immateriële schade (geestelijk) of materiële schade (verwondingen aan je lichaam). Wanneer je letselschade hebt opgelopen door een ander, kun je de ander hiervoor aansprakelijk stellen. Wanneer er sprake is van verwondingen aan je lichaam, kun je daarvoor ook een schadevergoeding vragen. Als je daardoor geestelijke schade hebt opgelopen, zoals een bepaalde angst, dan kun je ook nog smartengeld eisen van de tegenpartij. Er zijn verschillende soorten letselschade, zoals een bedrijfsongeval, mishandeling of een auto ongeluk. Als je wil weten wat je kunt doen bij letselschade, vraag dan letselschade advies. Een specialist kan je namelijk bijstaan en bekijken welke stappen je het beste kunt ondernemen.

Letselschade vergoeding

Als er sprake is van letselschade kun je een schadevergoeding en/of smartengeld krijgen. Hoeveel dat is en wanneer je dit uit krijgt gekeerd, hangt af van wat er speelt en of je langere tijd nog schade ondervindt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld niet meer kunt werken of dat je bijvoorbeeld niets meer kunt zien of niet kunt lopen. Dan is het een andere zaak en andere uitbetaling dan wanneer je alleen flink geschrokken bent en schade hebt aan de auto bijvoorbeeld. Iedere zaak is anders en moet dan ook goed bekeken worden. Wanneer jij letselschade wil claimen, kun je dat zelf doen maar je kunt ook een advocaat zoeken. Soms is een zaak erg ingewikkeld en kom je er samen niet uit. Schakel dan hulp in, zodat je er niet alleen voor staat.

Actie ondernemen…

Schade is vervelend, maar het kan je soms levenslang bijblijven. Soms kun je er ook financiële gevolgen van ondervinden. Het is belangrijk dat een specialist dan naar de zaak kijkt en oordeelt wat je kunt doen. Het is belangrijk dat er contact wordt opgenomen met de tegenpartij en van daaruit kunnen er verdere stappen worden gezet. Als je hulp wil, schakel deze dan direct in, zodat alles direct geregeld kan worden. Je staat er niet alleen voor, want er zijn specialisten die je dag en nacht bij kunnen staan.

Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat regelt hoe de overheid met haar burgers omgaat. Onze specialisatie ligt voornamelijk in het ruimtelijk recht. Bouwvergunningen, milieuzaken, bestemmingsplannen en de diverse onderwerpen die in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) zijn geregeld behoren daartoe.

Bestuursrecht en vergunningen

Voor tal van activiteiten hebt u een vergunning nodig van de overheid, meestal van de gemeente. Maar wat nu als de gemeente u die vergunning niet wil geven, of er voorschriften aan verbindt waar u het niet mee eens bent? Of als de gemeente aan iemand in uw omgeving een vergunning afgeeft waar u het niet mee eens bent? Dan kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen. Van groot belang is daarbij dat u tijdig hulp inschakelt. U hebt in procedures met de overheid maar beperkt de tijd om te reageren. Laat u uw beurt voorbij gaan, dan is er vaak weinig meer aan te doen.

Eenmaal in het bezit van een vergunning moet men zich natuurlijk houden aan de voorschriften die daaraan verbonden zijn. De overheid kan wel eens van mening zijn dat u zich niet houdt aan de voorschriften, maar daar hoeft u het niet altijd mee eens te zijn. Of u bent van mening dat een ander zich niet aan de voorschriften houdt, maar de overheid doet er te weinig aan. Ook dan kunnen wij u adviseren wat te doen.

 

advocaten afluisteren

AIVD mag niet langer advocaten afluisteren

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen advocaten niet afluisteren zonder een onafhankelijke of rechterlijke toets vooraf. Dit heeft de Haagse rechtbank vandaag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door advocatenkantoor Prakken d’Oliviera en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten tegen de Staat.

Ook heeft de rechter de Nederlandse Staat zes maanden de tijd gegeven om het beleid rondom het afluisteren van advocaten aan te passen. Gebeurt dit niet, dan moeten de inlichtingendiensten het afluisteren van advocaten helemaal staken. Bovendien mogen de afgeluisterde gesprekken niet meer uitgewerkt worden.

Niet langer toezicht achteraf

Momenteel is er in Nederland geen onafhankelijke instantie die controleert of het afluisteren door inlichtingendiensten op rechtmatige basis gebeurt. Nu is het nog zo dat de minister voor het afluisteren toestemming verleent en wordt er pas achteraf door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gecontroleerd of dit ook inderdaad een gegronde reden was. De CTIVD valt echter ook onder het gezag van de minister.

Door het invoeren van een nieuw beleid mogen de inlichtingendiensten de door het afluisteren van een advocaat verkregen informatie niet zondermeer doorspelen aan het Openbaar Ministerie, maar moet er eerst toestemming komen van de nieuw in te stellen onafhankelijke organisatie. Zij kijken of de informatie – en zo ja onder welke voorwaarden – doorgegeven mag worden aan het OM. Vindt deze onafhankelijke toetsing niet plaats, dan verbiedt de rechter het doorspelen van de inlichtingen .

Overwinning voor afgeluisterd advocatenkantoor

Het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliviera is uiteraard verheugd over de uitspraak van de rechter. Het kantoor kwam er eind vorig jaar achter dat hun advocaten al sinds 2003 door de AIVD worden afgeluisterd, waarbij de CTIVD achteraf heeft vastgesteld dat het tappen in sommige gevallen onrechtmatig is. Het advocatenkantoor staat veel verdachten bij die interessant zijn voor de inlichtingendienst, zoals Volkert van der Graaf – de moordenaar van Pim Fortuyn – en leden van de Hofstadgroep.

“Het is ferme tik op de vingers voor de AIVD. Voor het eerst zal zij zich moeten onderwerpen aan onafhankelijke controle.” – Michiel Pestman, advocaat van Prakken d’Oliveira

De uitspraak van de rechter voegt een interessant hoofdstuk toe aan de publiciteitscampagne van het OM tegen het verschoningsrecht van advocaten. Minister Plasterk heeft laten weten dat hij de uitspraak zal bestuderen. Het is dan ook nog niet duidelijk of de Staat in hoger beroep zal gaan.

1 3 4 5 6