Waarom word ik als bestuurder aansprakelijk gesteld

Bent u bestuurder van een rechtspersoon, bijvoorbeeld een bv, nv, vereniging of stichting? Dan bent u meestal niet persoonlijk aansprakelijk voor de handelingen van uw organisatie. . Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Lees hieronder wanneer en waarom u wel als bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld.

U bent niet zomaar aansprakelijk

Wees gerust, als bestuurder ben je niet zomaar aansprakelijk. Als bestuurder moet je kennelijk onbehoorlijk bestuurd hebben om aansprakelijk gesteld te worden. Bestuurders zijn overigens gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid binnen de onderneming; zij kunnen namelijk ieder voor zich aansprakelijk worden gesteld als door dat beleid belastingen en premies onbetaald blijven.

Voorbeelden wanneer u aansprakelijk kan worden gesteld

Een paar voorbeelden van wanneer u als bestuurder wel aansprakelijk kan worden gesteld:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbeleid
  • Niet ingeschreven bij de KVK
  • Onrechtmatige daad
  • Aansprakelijkheid bij betalingen aan Belastingdienst

Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbeleid

Voert u uw taken als bestuurder niet goed uit? Dan kan de rechtspersoon u aansprakelijk stellen voor de schade die daardoor is ontstaan. Dit wordt ook wel ‘interne bestuurdersaansprakelijkheid’ genoemd. Uw taken niet goed uitvoeren klinkt wat kort door de bocht. Het gaat namelijk echt om ernstig verwijt. Voorbeeld: u heeft de administratie ernstig verwaarloost en daardoor is uw vereniging of bv in de problemen gekomen. Of omdat u een lening heeft afgesloten tegen een veel te hoge rente. Het kan voorkomen dat de stichting of vereniging failliet gaat door het wanbeleid van de bestuurder.

Niet ingeschreven bij de KVK

Is de rechtspersoon wel officieel opgericht via de notaris, maar staat deze nog niet ingeschreven bij de KVK? Dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van en namens de rechtspersoon.

Persoonlijk aansprakelijk bij onrechtmatige daad

U kunt als bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de gedupeerden. Een voorbeeld daarvan is wanneer u iets koopt terwijl u weet dat uw organisatie de kosten daarvan niet kan betalen. Degene die u dan persoonlijk aansprakelijk kan stellen is de verkoper voor de openstaande schuld. Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt tegen het risico van persoonlijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid bij betalingen aan Belastingdienst en UWV

Wanneer belastingen en/of premies niet betaald kunnen worden, dan moet de belastingdienst dit op tijd weten. Wanneer dat niet (op tijd) gebeurt, dan bent u en uw medebestuurders aansprakelijk. Elke bestuurder kan een melding maken van betalingsonmacht. Deze melding moet wel rechtsgeldig zijn. Dit is het geval wanneer de melding schriftelijk is ingediend vóór een bepaalde tijd. Als u schulden heeft bij de Belastingdienst of het UWV en er is sprake van onbehoorlijk bestuur, dan moet u deze schulden betalen uit uw privévermogen. U kunt hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de belastingdienst om aan te geven dat u het er niet mee eens bent.

Wanneer kan ik als bestuurder niet aansprakelijk worden gesteld?

U weet nu wanneer u als bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. De bestuurdersaansprakelijkheid geldt alleen niet voor ondernemers in bijvoorbeeld een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (vof) of een (commanditaire) maatschap. Dat Dat komt omdat deze ondernemers al persoonlijk aansprakelijk zijn voor het betalen voor de belastingen en de premies. De bestuurdersaansprakelijkheid geldt ook niet voor bestuurders van stichtingen of verenigingen zonder commerciële activiteiten.