Waarom een geheimhoudingsverklaring voorbeeld bekijken?

Op het ogenblik dat er sprake is van vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld tussen twee partijen wordt er niet zelden voor gekozen om een geheimhoudingsverklaring op te laten maken. Een dergelijke verklaring moet voorkomen dat de vertrouwelijke informatie wordt gelekt aan derden. Een andere naam voor een geheimhoudingsverklaring is een zogenaamde non-disclosure agreement. Aan de hand van een geheimhoudingsverklaring voorbeeld zou het mogelijk kunnen zijn om als bijvoorbeeld CEO van één van de betrokken bedrijven dit document zelf op te stellen. In de praktijk wordt dit evenwel niet aangeraden. Het is dan ook eigenlijk altijd de beste keuze om hiervoor een beroep te doen op een jurist of advocaat.

Wanneer kan een geheimhoudingsverklaring worden afgesloten?

Voor een geheimhoudingsverklaring geldt dat ze in de praktijk kan worden afgesloten door verschillende bedrijven of partijen. Dit wordt ook meteen duidelijk gemaakt op het ogenblik dat je, je gaat verdiepen in de inhoud van een geheimhoudingsverklaring voorbeeld. Deze overeenkomst kan dan ook van pas komen bij:

● Twee bedrijven die beslissen om samen te gaan werken;
● Een opdrachtgever en een opdrachtnemer bij het toekennen van een opdracht;
● Tussen een werkgever en een werknemer wanneer deze laatste in dienst treedt;

Het spreekt voor zich dat de inhoud van een geheimhoudingsverklaring afhankelijk is van de situatie in kwestie. Bovendien is het ook nog eens van belang om er bij stil te blijven staan dat een geheimhoudingsverklaring niet noodzakelijkerwijs een overeenkomst dient te zijn tussen twee partijen. Het is dan ook in de praktijk perfect mogelijk dat er sprake is van een meerpartijenovereenkomst. Ook hier zal de inhoud van het document logischerwijs op dienen te worden afgestemd. Dat spreekt evenwel voor zich.

Hoe belangrijk is een schriftelijke geheimhoudingsverklaring?

Vroeger werd er bijzonder vaak voor gekozen om in goed vertrouwen zaken te doen. Dat bleek toen veelal goed te werken, maar tegenwoordig is dat anders. De concurrentiestrijd is tegenwoordig vaak zo aanzienlijk dat een mondelinge overeenkomst niet langer wordt gerespecteerd. Bovendien spreekt het voor zich dat een mondeling akkoord om bepaalde informatie geheim te houden ook nooit kan worden gestaafd voor een rechtbank. Met andere woorden, worden er op een zeker ogenblik bepaalde geheimhouding afspraken geschonden? Dan zal je kunnen vaststellen dat je alleen maar je gelijk zal kunnen behalen op het ogenblik dat je de afgesproken bepalingen op papier hebt staan. Door even te kijken naar een geheimhoudingsverklaring voorbeeld kan je zo’n document ook gewoon zelf opstellen.

Rocket Lawyer – Juridische Zaken Makkelijk Gemaakt.

Wat moet er zeker in dit document worden opgenomen?

Er zijn tal van verschillende zaken die niet mogen ontbreken in een geheimhoudingsverklaring. Ook wat dit betreft kan een geheimhoudingsverklaring voorbeeld bekijken je heel wat interessante informatie aanreiken. Wat je sowieso altijd moet vermelden is:

1. De relatie waar beide partijen over beschikken ten opzichte van elkaar;
2. De reden waarom de informatie vertrouwelijk wordt verstrekt;
3. Hetgeen waarop de vertrouwelijke informatie betrekking heeft;
4. Wat de gevolgen kunnen zijn bij het schenden van de geheimhouding;
5. Of de ontvangende partij medewerkers heeft of niet;

Dit laatste is belangrijk omdat het de verplichting is van de ontvangende partij om ook deze medewerkers te binden aan de geheimhoudingsverklaring. Anders is het mogelijk dat bepaalde cruciale bedrijfsinformatie alsnog ongestraft kan worden gelekt.