Ontslag bij disfunctioneren

Ontslag bij disfunctioneren: waar heb ik recht op?

Het is over het algemeen niet zo gemakkelijk om een werknemer te ontslaan uit disfunctioneren. Hierbij moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Pas wanneer de werkgever én werknemer er alles aan hebben gedaan om ontslag bij disfunctioneren te voorkomen en dit geen effect heeft gehad, is het mogelijk om het ontslag door te zetten. Een ontslag is altijd moeilijk en emotioneel. Waarschijnlijk roept het ook de nodige vragen en angsten op. Want waar heb je nog recht op als je wordt ontslagen door disfunctioneren? Behoud je bijvoorbeeld het recht op een ontslagvergoeding? En aan welke eisen moet zowel de werkgever als de werknemer voldoen voordat het ontslag kan worden doorgezet? Dat lees je in dit artikel.

Wanneer wordt er gesproken van disfunctioneren?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er over disfunctioneren wordt gesproken. Kort gezegd hebben deze dingen altijd te maken met het feit dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van bepaalde essentiële werkzaamheden. Dit moet wel aangetoond kunnen worden door de werkgever.

De werkgever kan echter niet zomaar een ontslag wegens disfunctioneren indienen. Hij zal met een goed rapport en stevige onderbouwing moeten komen om te kunnen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van disfunctioneren. In de praktijk blijkt nogal vaak dat dit ontslagdossier onvolledig is. In dat geval kan het ontslag teniet worden gedaan.

Voordat het ontslag kan worden ingediend, moet er ook duidelijk worden gemaakt dat de werknemer al op de hoogte was van de twijfels met betrekking tot zijn of haar functioneren. Bovendien moet de werknemer de mogelijkheid hebben gekregen om zijn presteren te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het volgen van een zogenaamd verbetertraject. Indien dit allemaal niets heeft uitgehaald, dan zal de werkgever meer in zijn recht staan om het ontslag in te dienen.

disfunctioneren

Wel of geen recht op een ontslagvergoeding?

Veel werknemers zijn bang dat ze bij een ontslag wegens disfunctioneren ook direct hun recht op een ontslagvergoeding verspillen. Niets is echter minder waar. Je behoudt in principe altijd je recht op een ontslagvergoeding, mits je je ernstig verwijtbaar gedragen hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal of agressie. Bij disfunctioneren is dit vaak niet het geval en behoud je gewoon je recht op een ontslagvergoeding.

Deze ontslagvergoeding kan worden vastgesteld door de rechter (een billijke vergoeding), maar dit kan ook in uitvoerig overleg tussen de werkgever en werknemer worden geregeld. In de meeste gevallen is het voor beide partijen prettiger om de ontslagvergoeding onderling te regelen.

Houd er wel rekening mee dat een ontslag wegens onvoldoende functioneren ook de nodige emoties met zich mee zal brengen. Hierdoor is het soms moeilijk om objectief te blijven. Zeker wanneer je uiteindelijk zelfs bij de rechter moet komen. Daarom is het goed om eventueel hulp in te schakelen van een advocaat gespecialiseerd in ontslagzaken. Zo weet je zeker dat aan alle regels wordt voldaan en dat je jezelf niet in de vingers snijdt.