HBO rechten vanuit huis volgen

HBO rechten vanuit huis volgen?

Rechten studeren is al tientallen jaren een van de meest populaire studies. Tegenwoordig zien we dat steeds meer studenten kiezen voor een thuisstudie HBO rechten. Je kunt dit op je eigen manier invullen, je kunt studeren op je eigen tempo. Uiteraard wordt je bijgestaan door een ervaren docent die ook voortdurend feedback geeft. 

  • Studeren op je eigen tempo
  • Je studie volgen waar en wanneer jij dat wil
  • Goedkoper dan een klassikale opleiding
  • Je wordt bijgestaan door vakbekwame docenten

Voor wie is een rechtenstudie geschikt?

Als je geïnteresseerd bent in de maatschappij, in wat mensen beweegt en in hun rechten en plichten, dan zit je met een rechtenstudie wel goed. Het recht kun je zien als een manier om de samenleving te ordenen. Het is niet iets van advocaten en  rechters alleen. Iedereen wordt ermee geconfronteerd, al is het vaak onbewust. Of je nu een boek of een treinkaartje koopt, een kamer huurt, muziek van internet downloadt of bij verkiezingen je stem uitbrengt, je moet je – of je nu wilt of niet – voortdurend aan regels houden.

Wetten en rechtspraak

Zodra er meer mensen met elkaar samenleven moeten er afspraken gemaakt worden. Die afspraken leiden tot het formuleren van regels. Regels die bedoeld zijn om ordening aan te brengen in de manier waarop wij met elkaar samenleven. Die regels zijn vastgelegd in wetten en rechtspraak, in voorschriften en bepalingen.

De overheid als wetgever

Het opstellen van die regels is in de eerste plaats de taak van de overheid als wetgever. De regels hebben daarmee ook gezag. Maar om aanspraak te maken op gezag, moeten de regels aansluiten bij ons rechtvaardigheidsgevoel. Dit rechtvaardigheidsgevoel komt voort uit de normen, waarden en opvattingen die leven in de samenleving, die in de loop der tijd ook steeds veranderen. Dit maakt Recht tot een dynamisch vakgebied.

Het belang van rechters en advocaten

Soms, vooral in conflictsituaties, ontstaat er over een regel toch onduidelijkheid. Dan zijn er deskundigen nodig die de regel kunnen interpreteren, zoals rechters en advocaten. Maar ook als regels duidelijk zijn en er van een conflict geen sprake is, is het soms zó ingewikkeld dat je er als burger nauwelijks meer uitkomt. Dan zijn er deskundigen nodig die je kunnen adviseren en begeleiden. Niet alleen voor het maken van regels en de controle daarop is juridische kennis vereist. Ook voor bijvoorbeeld het leiden van een bedrijf is het van belang goed op de hoogte te zijn van regels en bepalingen. Ondernemers en managers moeten dus veel juridische kennis bezitten.