advocaat

Geschil met de verzekeraar? Deze ondersteuning biedt een advocaat verzekeringsrecht

De voornaamste doelstelling van het afsluiten van een verzekering is het hebben van zekerheid in geval van onvoorziene situaties. Helaas pakt dit in de praktijk wel eens anders uit als de verzekeraar een ander beeld heeft bij de ingediende schadeclaim. De situatie is nog erger als de verzekeringsmaatschappij van mening is dat er verzekeringsfraude is gepleegd. Als er een geschil is met de verzekeraar is het een verstandige keuze om gebruik te maken van de diensten van een advocaat verzekeringsrecht. Deze gespecialiseerde juridische ondersteuning is zeer waardevol bij een vaak ongelijke strijd met een verzekeringsmaatschappij.

Mogelijke geschillen tussen verzekerde en verzekeraar

Helaas komt het regelmatig voor dat er een conflict ontstaat tussen een verzekerde en diens verzekeringsmaatschappij. Er kan hierbij sprake zijn van een eenvoudig verschil van inzicht, een verschil van interpretatie van polisvoorwaarden tot en met een beschuldiging van verzekeringsfraude. Er zijn diverse veel voorkomende voorbeelden te benoemen van geschillen tussen verzekerde en verzekeraar:

  • Weigering (volledige) uitkering of dekking
  • Melding in het Centraal Informatie Systeem van verzekeraars (CIS registratie)
  • Melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV)
  • Weigering op beroep op recht van vrije advocaatkeuze

Welke ondersteuning biedt een advocaat verzekeringsrecht?

Een advocaat verzekeringsrecht heeft zich gespecialiseerd in belangenbehartiging bij conflicten tussen een verzekerde en een verzekeringsmaatschappij. Deze ondersteuning wordt in de praktijk als zeer waardevol ervaren. Voor een particulier is het vaak een onmogelijke opgave om de verzekeringsmaatschappij van diens ongelijk te overtuigen. De verzekerde voelt zich vaak “alleen staan” tegen de vaak grote- en onbereikbare macht van een verzekeringsmaatschappij. In veel gevallen leeft het gevoel dat een verzekeraar niet bereikbaar is en niet open staat om de ontstane situatie te bespreken. Als dit wel het geval is, staat de verzekerde voor een macht van juristen die volledig thuis zijn in dit soort situaties en de situatie op een eenvoudige manier in het voordeel van de verzekeringsmaatschappij weten te draaien.  

Een advocaat verzekeringsrecht kan op diverse manieren een maatwerk ondersteuning bieden aan de verzekerde. Deze ondersteuning kan bestaan uit persoonlijke advisering maar kan ook een flinke stap verder gaan. Verzekeringsrecht advocaten zullen indien nodig hun cliënten vertegenwoordigen gedurende de contactmomenten met de verzekeringsmaatschappij en zorg dragen voor belangenbehartiging bij een eventuele juridische procedure. Door gebruik te maken van de diensten van een advocaat verzekeringsrecht is er zeker geen sprake meer van een ongelijke strijd. 

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering

Het is voor de volledigheid goed om te vermelden dat een betrokkene recht heeft op een vrije advocaatkeuze als hij of zij een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten. De verzekeraar heeft hier geen inspraak in. Dit biedt alle mogelijkheden om gebruik te maken van de diensten van een gespecialiseerde advocaat verzekeringsrecht. Een verzekerde staat er dus zeker niet alleen voor als er een geschil is ontstaan met de verzekeraar.