Bestuursrecht

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat regelt hoe de overheid met haar burgers omgaat. Onze specialisatie ligt voornamelijk in het ruimtelijk recht. Bouwvergunningen, milieuzaken, bestemmingsplannen en de diverse onderwerpen die in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) zijn geregeld behoren daartoe.

Bestuursrecht en vergunningen

Voor tal van activiteiten hebt u een vergunning nodig van de overheid, meestal van de gemeente. Maar wat nu als de gemeente u die vergunning niet wil geven, of er voorschriften aan verbindt waar u het niet mee eens bent? Of als de gemeente aan iemand in uw omgeving een vergunning afgeeft waar u het niet mee eens bent? Dan kunnen wij u adviseren over de te nemen stappen. Van groot belang is daarbij dat u tijdig hulp inschakelt. U hebt in procedures met de overheid maar beperkt de tijd om te reageren. Laat u uw beurt voorbij gaan, dan is er vaak weinig meer aan te doen.

Eenmaal in het bezit van een vergunning moet men zich natuurlijk houden aan de voorschriften die daaraan verbonden zijn. De overheid kan wel eens van mening zijn dat u zich niet houdt aan de voorschriften, maar daar hoeft u het niet altijd mee eens te zijn. Of u bent van mening dat een ander zich niet aan de voorschriften houdt, maar de overheid doet er te weinig aan. Ook dan kunnen wij u adviseren wat te doen.