Alles wat je moet weten over het aanbestedingsrecht

Alles wat je moet weten over het aanbestedingsrecht

Het komt geregeld voor dat de overheid externe bedrijven inschakelt om opdrachten te vervullen. Dit kunnen zeer uiteenlopende opdrachten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van materialen, maar ook het bouwen van wegen of helpen bij beveiliging en schoonmaak. Wanneer de bedrijven akkoord gaan met de opdracht, delen zij mee in de aanbesteding. Alle overheden binnen de EU moeten zich aan het aanbestedingsrecht houden. 

Maar wat is dat precies? En waarom schakelen steeds meer bedrijven een advocaat van https://www.bornlegal.nl/ in om zich over aanbestedingsvraagstukken te buigen? Wanneer doe je dit? In dit artikel lees je alles wat je moet weten.  

Wie valt onder het aanbestedingsrecht? 


In de Europese wetgeving staat dat álle overheidsinstanties binnen de EU moeten aanbesteden bij het geven van opdrachten. Dit kunnen zeer uiteenlopende instanties zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Publiekrechtelijke instellingen. Dit kunnen scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en zelfs de universiteit zijn.
  • Bedrijven zoals de NS en Schiphol die veelvuldig door de overheid worden gesteund.
  • Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. 

De overheid moet zich bij een aanbesteding in elk geval aan een aantal basisprincipes houden. Hierbij kun je denken aan het feit dat er geen discriminatie mag zijn. Elk bedrijf moet hetzelfde worden benaderd en behandeld. Ongeacht de plaats van het bedrijf. Er moet een objectieve en gelijkwaardige behandeling zijn. Daarnaast moeten de eisen van de opdracht in verhouding zijn. 

Wanneer is een aanbestedingsrecht advocaat nodig? 


Ook in samenwerking met de overheid kunnen er soms problemen ontstaan. Misschien heb je wel het gevoel dat je niet goed behandeld wordt of dat ze de regels met betrekking tot het aanbestedingsrecht helemaal niet goed opvolgen. Het kan dan best lastig zijn om hier tegenin te treden. Je bent niet volledig op de hoogte van de Europese wetgeving en beschikt niet over de kennis om tegen een grote instantie op te treden. Dit is dan ook de reden dat veel bedrijven bij problemen of zorgen een aanbestedingsrecht advocaat inschakelen. 


Dit is iemand die volledig op de hoogte is van de laatste regels en over alle middelen beschikt om in contact te treden met de instantie. En waar nodig natuurlijk veranderingen door te voeren. 

Maak je je zorgen over iets? Is er twijfel? Dan wordt geadviseerd om zo snel mogelijk stappen te ondernemen. Advocaten streven ernaar om zo snel en gemakkelijk mogelijk een oplossing te bedenken. Het liefst zonder tussenkomst van een rechter. Het is natuurlijk het mooist als jullie hier samen uit kunnen komen. Dat is de kracht van een advocaat. Die is niet alleen op de hoogte van de regels, maar weet deze ook in de praktijk door te voeren. Hierdoor kunnen er snel praktische oplossingen worden bedacht en zijn grotere interventies in de meeste gevallen niet meer noodzakelijk.