De procedure van een letselschadezaak

De procedure van een letselschadezaak – hoe werkt het? 

Een letselschadezaak is een zeer vervelende kwestie. Door roekeloos gedrag of onoplettendheid vanaf de kant van de dader loopt het slachtoffer materiële of immateriële schade op. De schade kan soms licht zijn, maar helaas zijn er ook heftige gevallen. Als je als slachtoffer de oorzaak van het toegedane letsel wil laten bepalen, dan is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen, zoals een letselschade advocaat Utrecht. In dit artikel lees je meer over het verloop van een letselschadezaak.

Wie is aansprakelijk?

In een letselschadezaak wordt er precies gekeken naar wie aansprakelijk is. Als de aansprakelijkheid eenmaal is erkend, is ook duidelijk wie er schadevergoeding moet betalen. De aansprakelijkheid is ook afhankelijk van de situatie waarin het letsel is ontstaan. Bij een ongeval in het verkeer is het vaak degene die te hard rijdt. Bij een bedrijfsongeval is het vaak de werkgever, oftewel het bedrijf. Als je zeker weet dat je genoeg grond hebt voor een goede zaak, laat je dan ook niet tegenhouden door de kosten van de juridische procedure. Letselschade kosten worden betaald door de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Kortom, de kosten zijn in de meeste van de gevallen voor de tegenpartij. Het inschakelen van een letselschadeadvocaat is voor slachtoffers dus meestal kosteloos.

Wat is letselschade?

Letselschade bestaat uit materiële of immateriële schade, door een onomkeerbare fout. Het wetsartikel dat erover gaat is 6:96 Burgerlijk Wetboek. Het ontstaat bijvoorbeeld door een fout van het bedrijf waar het slachtoffer werkzaam is of een verkeersongeval. Ook een medische fout kan letselschade tot gevolg hebben. Ter compensatie van het geleden verlies en de schade, kan het slachtoffer een schadevergoeding claimen van de tegenpartij.

wat is letselschade

Hoe hoog is de schadevergoeding?

De som voor de schadevergoeding die voortvloeit uit een letselschadezaak, kan bestaan uit verschillende componenten. Denk hierbij aan medische kosten, kosten voor een psycholoog, het aannemen van een huishoudelijke hulp en schade aan kleren, fiets of auto. Ook kosten voor medicijnen of hulpmiddelen kunnen worden opgenomen in het bedrag voor de schadevergoeding. Een advocaat kan je helpen de dingen daarin mee te nemen, waar je zelf waarschijnlijk niet aan denkt.

Het bedrag van een schadevergoeding is meestal laag in Nederland, in tegenstelling tot de hoge Amerikaanse bedragen die je in de media hoort. Ook hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren. Bijvoorbeeld je leeftijd, de mate en aard van de geleden schade, de ernst van het letsel en de medische behandeling die je daarvoor hebt moeten ondergaan. Onderzoek de zaak goed en laat je altijd bijstaan door een jurist.

Neem een advocaat in de arm

Een advocaat die gespecialiseerd is in letselschadezaken, helpt je als slachtoffer bij het vaststellen van de aansprakelijkheid. Een advocaat geeft je dus ook erkenning van je klacht. Ook weet de advocaat hoe je een gerechtelijke procedure kan opstarten, indien dat nodig is. Verder weet een advocaat ook hoe hij feitelijk bewijs moet omzetten in een juridisch verhaal dat aan een rechter overhandigd moet worden. Het is dus altijd goed om een advocaat in de arm te nemen in het geval van letselschade.

Handige opties bij problemen met betalingen

Handige opties bij problemen met betalingen

Niets is vervelender dan wanneer een klant de diensten afneemt, zegt tevreden te zijn en daarna eigenlijk de rekening niet betaald. Het is bijzonder vervelend. Het is goed om dan snel actie te ondernemen. Het is belangrijk om de herinneringen op tijd en correct te verzenden. Wanneer dit op niets uitloopt is het slim om een incassobureau in te schakelen. Hier kun je er één vinden. Er zijn ook nog een aantal opties om betaalproblemen te voorkomen.

Een verzekering

Het is mogelijk om jezelf te verzekeren tegen wanbetalers. Het kan een goed idee zijn wanneer je er vaak last van hebt. Het wordt dan mogelijk om met meer zekerheid de omzetdoelen te halen. Het is mogelijk om ook met minder stress te gaan ondernemen. Je hoeft niet iedere klant van te voren meerdere keren door te lichten om dan de opdracht aan te nemen.

Factoring

Een andere optie is om het hele proces om de nota’s te incasseren uit te besteden. Het is mogelijk om dit via factoring te doen. Op die manier krijg je snel je geld en is het mogelijk om de focus te leggen op het vinden en krijgen van klanten. Het is heerlijk om hier gebruik van te maken. We weten zeker dat dit prettig aanvoelt. Hier moet natuurlijk wel een fee voor worden betaald. De factoring bedrijven hebben vaak een verzekering afgesloten tegen wanbetaling.

Vooraf laten betalen

Wanneer het mogelijk is, is het goed om de klanten vooraf het geld te laten betalen. Het is de manier om alle betalingsproblemen uit te sluiten. Het kan wel zorgen voor een dip in de omzet. Veel bedrijven zullen het immers prettiger vinden om pas achteraf te betalen. Een aanbetaling is daarom ook een goed idee. Zo is het mogelijk om de kosten die gemaakt worden al af te dekken.

Wat zijn crediteuren?

Je zal er vast wel eens over gehoord hebben, het woord crediteuren. Het is een veelgehoorde term binnen het bedrijfsleven, ieder bedrijf krijgt er dan ook vaak mee te maken. Wanneer er bepaalde producten of diensten verkocht worden, komen de crediteuren in beeld. Crediteuren zijn dus in principe de bedrijven of organisaties die een dienst of product aan je verkocht hebben, hiervoor dienen ze betaald te worden. Het kan aardig uiteenlopen van een groothandel die bedrijfskleding levert tot een cateringbedrijf die de vrijdagmiddag lunch verzorgt, zolang ze maar iets leveren waarvoor betaald moet worden. Een Incassobureau uit Den Bosch vertelt er nog wat meer over.

Verschil tussen een crediteur en een debiteur

Beide termen lijken best veel op elkaar en kunnen nog wel eens door elkaar gehaald worden, toch is er een wezenlijk verschil. Waar een crediteur de partij is waar je zelf nog een betaling aan verschuldigd bent, is een debiteur de partij waar je zelf nog geld van moet ontvangen.

Waarom je snel moet betalen

Het vormt een grote frustratie voor alle ondernemers, debiteuren die te laat of niet willen betalen. Het kan er voor zorgen dat je zelf bepaalde rekeningen of juist het salaris van je medewerkers niet kan betalen en dat kan binnen je bedrijf voor veel frustraties zorgen. Probeer dus zelf ook altijd zo snel mogelijk je facturen te betalen, als het vaker voorkomt dat je dit veel te laat doet kan dit binnen het bedrijfsleven rondgaan. Hierdoor loop je de kans dat andere bedrijven juist geen producten of diensten aan je willen leveren, dit kan de doodsteek zijn voor je bedrijf. Mocht je zelf op een bepaald moment even geen facturen kunnen betalen, wees dan open een eerlijk en ligt je crediteur in. Wanneer je dit op een normale manier brengt dan is de kans aanwezig dat het bedrijf mee wilt denken om bijvoorbeeld een langere betalingstermijn op te stellen. Houd als ondernemer wel altijd rekening met het feit dat dit maar sporadisch voor mag komen, wanneer dit vaak voorkomt moet je misschien maar eens goed binnen je bedrijf kijken wat er allemaal mis gaat.

Waarom je snel moet betalen

Crediteurenbeheer

Crediteurenbeheer is eigenlijk de verzamelnaam voor alle werkzaamheden om systematisch te werk te gaan omtrent het behandelen van alle crediteuren. Er horen bijvoorbeeld een aantal zaken op de ontvangen facturen te staan, zoals factuurnummer, btw-gegevens  en het te betalen bedrag. Verder is het ook belangrijk dat je de facturen minimaal zeven jaar bewaart, bij onroerende zaken moet dit tien jaar. Als je er zelf te weinig tijd of kennis over dit onderwerp hebt, kan je het crediteurenbeheer vaak ook uitbesteden.